High performance worden? Stop met de helft van wat je doet

High performance worden? Stop met de helft van wat je doet
Je moet zorgen dat mensen geen ballast ervaren die nauwelijks iets brengt maar wel heel stagnerend werkt.

Nieuwe verdienmodellen, verduurzaming, digitalisering, steeds meer organisaties zien hele grote veranderingen op zich afkomen. De beste manier om daarmee om te gaan is te zorgen voor maximale slagkracht en wendbaarheid, zegt René Savelberg. Maar veel organisaties worstelen met allerlei onnodige ballast waardoor ze moeite hebben om te groeien. De sleutel is om deze ballast overboord te gooien en de focus te leggen op de groeikracht van de organisatie.

Slagkracht en wendbaarheid
Groei is een beetje een beladen begrip geworden. Het zou ten koste gaan van waarden als goed werkgeverschap en duurzaamheid. “Mensen vragen mij regelmatig waarom ze eigenlijk moeten groeien?”, zegt ondernemer en business coach Savelberg. “Maar organisaties hebben eigenlijk geen keuze. De wereld is in beweging en veel veranderingen zijn geen trends maar transities. De grote uitdaging is om al die veranderingen bij te houden, de echte kunst is om hierin voorop te lopen. Dat betekent dat je ontzettend veel slagkracht nodig hebt en heel wendbaar moet zijn. Je zult voortdurend moeten bewegen en veranderen om te kunnen blijven groeien.”

Om op de lange termijn succesvol te kunnen blijven groeien zijn verschillende zaken belangrijk. Gebaseerd op zijn ervaringen als CEO bij McDonald’s en als serie-ondernemer heeft Savelberg acht bouwstenen gevonden die belangrijk zijn voor groei en die hij gebruikt in zijn cursussen en trainingen daarover. Een van die bouwstenen is het creëren van lange termijnrelaties met toeleveranciers.

“Leveranciers moeten groeipartners worden, dus niet alleen uitvoerders maar zeker ook aanvoerders. Je moet als organisatie duidelijk maken dat je een lange termijn relatie met je leveranciers wilt. Als ze dat weten gaan ze op een hele andere manier met je om. Dan gaan ze in hún specifieke vakgebied kijken waar ze voor jou problemen en kansen zien omdat jouw groei ook hún groei betekent.”

Niet alleen command and control maar climate control
De leiderschapscultuur binnen een organisatie is een ander cruciaal punt. Goed leiderschap draait niet alleen om ‘command and control’ maar steeds meer om ‘climate control’, zoals Savelberg het noemt. Het gaat erom dat leidinggevenden in de organisatie weten hoe het met hun mensen gaat en zorgen dat er geen politieke spelletjes worden gespeeld op de werkvloer. Leiders moeten goed luisteren en slagvaardig kunnen handelen als dat nodig is.

Ook is het belangrijk dat bedrijven medewerkers motiveren en stimuleren door ze kansen te bieden. “Vooral jonge mensen willen zichzelf bekwamen en ontplooien en als ze dat niet in jouw bedrijf kunnen doen gaan ze ergens anders heen. Goede mensen vasthouden is heel belangrijk maar ook lastig. Een groot voordeel van bedrijfsgroei is dat je jonge mensen kansen biedt om zelf ook mee te groeien waardoor ze langer bij je zullen blijven”, zegt Savelberg.

Verlies van focus en verlies van energie
Een belangrijke reden dat veel organisaties in de praktijk vastlopen en onvoldoende groeien is dat ze te veel verschillende dingen doen. Ze verliezen focus. Veel doen is een begrijpelijke reflex op alle veranderingen in de buitenwereld. Als die de organisatie voor grote uitdagingen stellen, ligt het voor de hand om nieuwe dingen uit te proberen. Maar daarmee snijden organisaties zichzelf vaak lelijk in de vingers. Want teveel onduidelijke veranderingen en gebrek aan focus heeft op medewerkers vaak een grote negatieve impact, legt Savelberg uit.

“Als mensen de focus verliezen, verliezen ze ook hun energie. Het is bijna een natuurwet, zonder energie geen actie en zonder actie geen prestaties. Je moet dus zorgen dat mensen geen ballast ervaren die nauwelijks iets extra’s brengt maar wel heel stagnerend werkt. Ik zie vaak dat vooral grotere bedrijven zichzelf zo enorm in de weg kunnen zitten. Er is heel veel kennis en kunde aanwezig, maar ook heel veel onnodige rompslomp. Mijn tip: stop met de helft van wat je doet, doe de andere helft twee keer zo goed en je gaat drie keer zo snel.”

In één middag groeikracht ontdekken
Hoe krijgen organisaties meer focus en kunnen ze overbodige rompslomp uit de weg ruimen? Door medewerkers actief te betrekken, stelt Savelberg. Zij weten namelijk heel goed welke werkzaamheden, projecten en initiatieven weinig opleveren en welke juist veel potentie hebben. “Als mensen zelf actief mogen meedenken komen ze volop met ideeën en komt er belangrijke discussie op gang. Er komt ook ontzettend veel energie vrij. Als je samen brainstormt over wat er goed gaat, wat moet stoppen en, heel belangrijk, wat verbeterpunten zijn dan komen er wel vijfenzeventig tot honderd actiepunten naar boven. En dit herijken, terug naar groeikracht kan heel snel. Geen ellenlang traject waar je maanden mee bezig bent, je kunt in één middag met je team effectief inventariseren waar de essentie van groeikracht zit en welke acties daarvoor nodig zijn.”

Pas op voor de waan van de dag
Na deze inventarisatie is de volgende stap om ermee aan de slag te gaan. Het grootste gevaar daarbij is dat de waan van de dag snel weer de boventoon krijgt en er niets verandert. Om dat te voorkomen adviseert Savelberg om een klein ‘KickStartTeam’ de verantwoordelijkheid te geven voor het uitwerken en implementeren van alle verbeterpunten. “Geef vijf of zes mensen die er echt voor willen gaan het mandaat om zelfstandig beslissingen te nemen. Kijk ook altijd eerst naar de quick wins. Wat kunnen ze morgen al doen wat direct resultaat oplevert? Het mooie is dat er intern een olievlek ontstaat, want het KickStartTeam gaat bij hun acties steeds meer collega’s betrekken. Als mensen de vrijheid krijgen om dingen echt op te pakken en te veranderen dan gebeurt er echt heel veel. Alle onnodige ballast wordt overboord gekieperd en alles wat belangrijk en relevant is krijgt een versnelling.”

Groeiende organisatie is high performance organisatie
Veel organisaties streven ernaar om een high performance organisatie te worden. Savelberg ziet daarbij veel paralellen met een snelgroeiende organisatie. “Voor mij is een high performance organisatie een organisatie die het structureel en substantieel beter doet dan de concurrentie. Met hogere omzetgroei, betere productiviteit, grotere klantgerichtheid en hogere medewerkersretentie. Het gaat erom je organisatie zo in te richten dat die op lange termijn succesvol kan blijven groeien. Dat betekent in feite dat je naar een high performance organisatie toe groeit. Dat is het mooiste wat je kunt hebben.”

René Savelberg is een echte groeiversneller, als CEO van McDonald’s in Nederland wist hij het aantal restaurants in korte tijd te verdubbelen van 100 naar 200 vestigingen. René ontsluit in zijn presentatie het groeikracht geheim van organisaties als McDonald’s en IKEA. Met een formule en organisatie model waarmee iedereen zijn eigen groeikracht kan ontwikkelen. Voor NBA Opleidingen verzorgt hij de HPO Workshop: Groeikracht en High Performance.

Gerelateerde artikelen