Het is proxy-seizoen en alle ogen zijn gericht op de ESG-rapportage

Wat hebben individuele beleggers aan een duurzaamheidsrapportage van een bedrijf?

Partnerbijdrage van:

 

Kwesties van milieu, maatschappij en governance (ESG) krijgen steeds meer aandacht op aandeelhoudersvergaderingen, zoal blijkt uit de vele vragen hierover aan CEO’s en bedrijven.
Middenin het proxy-season praat Mandi McReynolds (Senior Director ESG van Workiva) met CEO Marty Vanderploeg van Workiva en met Arthy Kumar, Financial Services Industry Principal, over wat individuele beleggers hebben aan een duurzaamheidsrapportage van een bedrijf.

Mandi: “We zitten midden de periode rond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, terwijl er veel artikelen gepubliceerd worden over CEO’s die opkomen voor social en environmental beleid in hun bedrijven, en aandeelhouders die zich hierover uitspreken, terwijl ze het tegelijkertijd hebben over de complexiteit van het onderwerp.”

“Ik betrek Arthy hierbij omdat hij expertise heeft op het gebied van asset management en financiële planning, en onze CEO, Marty, omdat hij kan aangeven hoe we het ontdekken van de waarden van ESG-rapportages voor anderen kunnen vereenvoudigen. Samen gaan we vanuit Workiva nader in op dit onderwerp om jonge investeerders en executives te helpen op hun reis.

“Ik zie de laatste tijd allerlei koppen en artikelen langskomen. Ik dacht: hier moet ik Marty’s mening over horen. Grote organisaties zeggen vaak dat ze ESG te complex vinden. Daarom moeten we een manier vinden om ESG zo eenvoudig te maken dat elk bedrijf het zelf kan opzetten. Hoe denk je dat multinationals ESG kunnen oppakken zodat ze vragen hierover van hun aandeelhouders kunnen beantwoorden?”

Marty: “ESG moet een kwestie zijn van mentaliteit van de managers, die moeten hun bedrijf leiden op basis van statistieken over dit onderwerp. ESG rapporteer je niet alleen aan het eind van het jaar voor de aandeelhouders. Neem het milieuvriendelijker maken van je pand, daarvan is aangetoond dat het op termijn financieel gunstig is. Onderaan de streep zijn ook diversiteit, rechtvaardig en inclusie nuttig. Managers moeten beseffen dat het op de lange termijn beter is voor de aandeelhouder om een bedrijf te leiden met dit soort onderwerpen in gedachten.”

“Het tweede dat we doen bij Workiva is om erachter te komen welke zaken ertoe doen bij ESG. Dat is voor elk bedrijf anders. De financiën zijn voor alle bedrijven min of meer vergelijkbaar, maar op andere zaken zien de statistieken er heel anders uit per branche. Pluk eerst het laaghangend fruit in termen van de grootste verbeteringen en ontwikkel geleidelijk je ESG-managementfilosofie. De rapportage komt daaruit voort. Consultants en technologieleveranciers helpen in dit proces. Doe het dus niet alleen, is een ander advies.”

Mandi: “Mooi om dit niet alleen te doen en na te denken over wie je stakeholders zijn. We proberen er echt achter te komen wie onze belangrijkste stakeholder is. Naar wie gaan we het best luisteren? Als CEO kan ik prioriteit geven aan mijn klant, of aan mijn medewerkers, of ik geef prioriteit aan mijn aandeelhouder. Hoe pakt zo’n afweging uit voor verschillende CEO’s? Met welke stakeholders moeten ze rekening houden, moeten ze daarin prioriteiten aanbrengen? Hoe kijk jij daar als CEO tegenaan?

Marty: “Een CEO heeft meer bazen dan wie dan ook, is een van mijn favoriete stellingen sinds ik CEO ben. Werknemers, klanten, aandeelhouders, we moeten ze allemaal antwoord geven. Heb je blije medewerkers en blije klanten, dan komt de rest vanzelf. Zoals ik ernaar kijk moet je waarde toekennen aan medewerkers voor succes op de lange termijn. Ken je ook waarde toe aan de klanten, dan bouw je een sterke organisatie.”

“Natuurlijk luister je naar de aandeelhouders, maar wat zij willen is doorgaans vrij duidelijk. Daarin komt nu echter verandering. Ik denk dat we iedereen aan boord krijgen als we beseffen dat multi-stakeholder kapitalisme het beste is van twee werelden. Niet alleen krijg je betere financiële bedrijfsresultaten, op de lange termijn word je ook een betere wereldburger. Alle organisaties, of het nu bedrijven of overheden zijn, moeten goede wereldburgers worden, voor het welzijn van de hele wereldgemeenschap.”

Mandi: “Arthy, wat vind je van Marty’s opmerkingen? We hebben jonge investeerders en jij werkt met financiële planners. We hadden het hier laatst over, en we zeiden: ‘Hoe kunnen we deze volgende generatie of middenmanagers helpen de complexiteit echt te begrijpen, en wat zijn enkele tips en trucs?’ Wat zou je tegen die groep zeggen?”

Arty: “Ik kijk naar de tractie en het recordaantal investeringen in ESG. Er ging vorig jaar ongeveer 51 miljard dollar naar duurzame fondsen, een verdubbeling ten opzichte van 2019. Dat gebeurt door jonge investeerders, maar ook mensen die gelijk op de wagen springen en opeens een plantaardig dieet gaan volgen. Maar de sleutel tot beleggen in ESG is om na te denken over je doelen en te kijken of ze in overeenstemming zijn met je waarden. Is het diversifiëren van een beleggingsportefeuille in lijn is met je beleggingsfilosofie?”

“Jongeren adviseer ik om hier altijd onderzoek naar te doen. Ze gaan snel mee in trends, maar kijk eerst naar het prospectus van een fonds, vraag je af wat de strategie is, in welke bedrijven ze beleggen. Ga na of die bedrijven voldoen aan jouw waarden. Rapportages over beleggingen zijn zo gevarieerd, juist daarom moeten jonge investeerders extra goed onderzoek doen voordat ze besluiten wat de juiste investering voor hen is.”

Mandi: Fantastisch zoals je praat over consumenten die hun eigen weg bepalen. Marty, dit is niet anders dan hoe we bij Workiva onze eigen reis maken naar ESG. Er is een moment waarop een CEO een standpunt moet innemen en moet zeggen: “Ik ben voor”, of “Ik ben tegen”, waaruit werknemers en klanten kunnen afleiden of de waarden van het bedrijf overeenkomen met die van hen. Hoe kunnen CEO’s helpen om na te denken over standpunten over ESG en welke data kunnen dat proces versterken?”

Marty: De jongere generaties gaan eisen van bedrijven dat ze aan ESG-beleid doen. Bedrijven waarvan de CEO’s niet meedoen zullen minder presteren, dat kan zelfs leiden tot een consumentenboycot. Wat ik wil benadrukken, is dat keer op keer is aangetoond dat de verschillende mogelijkheden om een goede wereldburger te zijn, allemaal leiden tot een beter resultaat. Of het nu om milieu, diversiteit, inclusie of good governance. CEO’s die dat niet geloven zijn volgens mij ouderwets.”

“ESG zie ik als een reis, ik denk dat niemand de bestemming al weet, alleen hoe je ESG moet meten en beheren. ESG-rapportage is een goede eerste stap, want die geeft een aan waar je je als bedrijf bevindt. Ik denk dat dit al snel de realiteit gaat worden. Daarna zullen CEO’s een standpunt moeten innemen over ESG. Ze moeten uitleggen hoe hun organisaties zich op dit punt zullen gaan gedragen en hoe ze goede bedrijfsburgers zullen zijn. Daar zullen alleen werknemers op reageren, maar ook de klanten en de klanten.”

Mandi: “Arthy, wat vind je van het idee van vooruitgang boven perfectie? Bij mijn oude bedrijf zat ik in een team voor beleggingsbeheer, daar was de reactie dat je beter betrokken kon blijven en in gesprek kon gaan met bedrijven, zodat je hen kon volgen op hun reis van vooruitgang naar perfectie en omarming. Hoe leg je uit dat ESG een reis is in plaats van een aankomst van de ene op de andere dag?”

Arthy: ESG staat nog in de kinderschoenen. Iedereen denkt aan ESG-beleggen, maar daarvoor is het nog te vroeg. Het is een evolutie die we doormaken door te kijken hoe bedrijven de verschillende aspecten ervan integreren in hun cultuur. Investeerders die ernaar kijken zien dat er tal van kwesties spelen bij ESG. Niet allemaal zijn ze even belangrijk, omdat portefeuillehouders niet in ESG zelf beleggen, maar in bedrijven of fondsen. De relevantie van ESG-kwesties verschilt van branche tot branche en van bedrijf tot bedrijf. Neem de technologiesector, die heeft zo haar eigen waarden waarvan ze zorgt dat die compliant zijn aan ESG. En neem de carbon footprint, die is voor een luchtvaartmaatschappij anders dan voor een investeringsbank.”

“Besef dus dat een ESG-portefeuille niet aan één enkel idee gebonden hoeft te zijn. In plaats daarvan is ESG-beleggen een nieuwe manier van denken die zich zal blijven ontwikkelen, zolang er je maar kan zien hoe die doorwerkt in de waarde.”

Mandi: “Mooi hoe je de technologie ter sprake bracht. Marty, wat denk je dat technologie zal doen voor ESG vanuit het perspectief van een CEO?”

Marty: “Het verkrijgen van tijdige informatie is de enige manier om een organisatie te leiden. Willen we een organisatie gaan besturen met andere dan alleen financiële data, dan moeten we alle rapportagestromen en ketens aanpassen. De financiële rapportage bevindt zich midden in een digitale revolutie, iedereen is de rapportagesystemen aan het herontwerpen. Hetzelfde zal moeten gebeuren met ESG, wil je gegevens daarover snel genoeg hebben om weloverwogen beslissingen te nemen. Ik denk dat technologie hierin een grote rol zal spelen. Zonder technologie is het niet eens mogelijk om te sturen op ESG. Het verzamelen van data moet zo geautomatiseerd mogelijk worden, met zo min mogelijk menselijke mening. Het moet gekoppeld worden aan het vermogen om digitale systemen informatie te laten genereren voor managers.”

Mandi: Arthy, hoe zal technologie een revolutie teweegbrengen in de manier waarop ESG eruit gaat zien voor onze investeerders?”

Arthy: “Iedereen gaat op zoek naar tijdige informatie. Datagedreven verantwoording en controleerbaarheid wordt van cruciaal belang, dat is waar technologie een grote rol speelt voor investeerders. Ook om op één lijn te blijven, zodat ze bedrijven onderling kunnen vergelijken. Voldoen die ongeveer aan dezelfde normen, hoe zien de resultaten uit? Doorstaan ze de ‘geurtest’? Je wilt ook weten hoe concurrenten hun ESG-rapportages doen en of dat vergelijkbaar is. Het komt erop neer dat tijdige, nauwkeurige gegevens en controleerbaarheid binnen handbereik moeten zijn om beslissingen te kunnen nemen.”

Mandi: “Maar worden de gegevens wel vertrouwd en laten we zien dat we authentiek zijn. Het ergste voor een organisatie die met ESG aan de gang gaat is beticht worden van greenwashing. We willen dat ESG gemakkelijk wordt gemaakt, zodat we de strategie erop kunnen sturen en uiteindelijk waarde gaan toevoegen. Dat kan ik alleen als technologie me in staat stelt om net zo snel te reageren als ons bestuur, ons management, onze werknemers, onze investeerders en onze klanten. Ik kijk uit naar de dag dat het eenvoudiger wordt en dat we onze strategie voor ESG kunnen versnellen.”

Gerelateerde artikelen