Het geluk lacht pensioenfondsen toe

Dekkingsgraad pensioenen ongekend hoog
Hoge dekkingsgraden intact door dalende inflatie en sterke aandelen.

Ondanks een rentedaling deden de aandelen van pensioenfondsen het in januari zo goed dat de portefeuille in waarde toenam. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen stabiliseerde op 117 procent. Ook de vastrentende waarden stegen, maar de rente daalde en daardoor stegen de verplichtingen. Per saldo bleef de dekkingsgraad op niveau.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, pensioen- en risicospecialist. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, steeg in januari van 120 naar 121 procent. Pensioenkortingen lijken met dit gemiddelde bij vrijwel alle fondsen van de baan. Veel pensioenfondsen gaan juist over tot het toekennen van forse indexaties. Juist deze toekenning van indexaties leidt ertoe dat de actuele dekkingsgraad onder de beleidsdekkingsgraad is komen te liggen.

Een meevaller is dat de hoge inflatie van vorig jaar in Amerika en Europa verder af lijkt te nemen. De dalende rente had een positief effect op beursgenoteerd vastgoed dat ruim zes procent steeg, maar ook op de gehele vastrentende portefeuille die 5,5 procent steeg door goede performance van rentegevoelige staatsobligaties (5,0%), bedrijfsobligaties (2,2%) en high yield (3,6%).