Het ecosysteem van jouw bedrijf

responsieve organisatie - samenwerking
Responsieve organisaties zijn beter in staat om in te spelen op veranderingen en gebeurtenissen en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Door Theo Kroese

Een serie blogs over responsieve organisaties.

In de vorige blog bespraken wij dat een sterke visie en overtuigende missie ervoor zorgen dat mensen geprikkeld worden om met en voor jouw bedrijf in beweging te komen. Hoe jouw bedrijf zich vervolgens strategisch ontwikkelt, wordt in hoge mate bepaald door de positie die het inneemt in zijn ecosysteem.

Strategisch potentieel

Responsieve organisaties hebben een sterk bewustzijn over hun plaats en potentieel in het eco-systeem van bedrijven en organisaties waar zij deel van uitmaken. Focus op klanten is niet voldoende voor een sterke strategische positie.  

Meer mogelijkheden

Waarom is het zo belangrijk om jouw visie en missie te verbinden met het ecosysteem van jouw bedrijf? Het korte antwoord is dat hierdoor veel meer mogelijkheden ontstaan om de waardepropositie te versterken en daarmee de algehele positie van het bedrijf.

De kwaliteit en hulp van jouw leveranciers, bijvoorbeeld, zijn bepalend voor het onderscheidend vermogen van jouw producten en diensten. Dat is logisch. Maar in hoeverre kunnen jouw leveranciers bijdragen aan jouw productontwikkeling en innovaties met hun kennis, technologie en ideeën?

Als jouw bedrijf kennisintensief is, dan is het belangrijk om goed verbonden te zijn met universiteiten of andere kenniscentra. Een nauwe samenwerking kan bijvoorbeeld helpen om een kennisvoorsprong op te bouwen.

Hetzelfde geldt voor de verbinding van jouw bedrijf met de kapitaalmarkt: kapitaalverschaffers maken allemaal deel uit van netwerken waarin informatie en kennis worden uitgewisseld. Niet zelden ontstaan uit die netwerken samenwerkingen tussen bedrijven.

De maatschappelijke acceptatie voor de handel en wandel van jouw bedrijf is steeds belangrijker voor de reputatie van jouw merk. Dus jouw acties, en de motieven daarachter, zullen altijd gewogen worden door de maatschappij – en misschien zelfs worden uitvergroot op sociale media…

Buiten de bedrijfskolom

En welke andere partijen zijn er nog meer te onderscheiden? Partijen die zich buiten jouw traditionele bedrijfskolom bevinden, maar die jou wel kunnen helpen om de waarde propositie te versterken?

Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde ‘platform bedrijven’. Digitale platforms en online shops koppelen niet alleen hun eigen producten en diensten aan hun afnemers. Bedrijven als bol.com versterken hun marktpositie door tevens de verkoop en distributie van producten en diensten van derden te faciliteren. De positie van het platform maakt het aantrekkelijk voor die partijen om daar gebruik van te maken. Daarmee wordt de positie verder versterkt. Een goed voorbeeld in een business-to-business context is het softwareplatform van de procurement specialisten van Negometrix. Dit bedrijf doet meer dan het verbinden van vraag- en aanbod in het bedrijfsleven en voor de overheid. Want hoe meer verschillende sectoren en partijen zich met elkaar verbinden via hun platform, hoe sterker hun marktpositie wordt. De kennisdeling die over en weer plaatsvindt is een bron van product-innovaties. Daarmee reikt de waarde propositie van Negometrix verder dan de verkoop van licenties voor gebruik van het platform.

Platform bedrijven

In een aantal sectoren is deze ontwikkeling zelfs zover gegaan dat platform bedrijven de aanbod-functie van de oorspronkelijke leveranciers hebben overgenomen. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Uber, AirBnb, Spotify: in die sectoren is het platform – en alle verbindingen in het bijbehorende ecosysteem – randvoorwaarde geworden om de fysieke producten en diensten aan de man te brengen. Het platform is het product of de dienst. In veel gevallen is dat platform ook het dominante, nieuwe, merk dat disruptie en innovatie in een bestaand ecosysteem brengt.

Apple

Het meest bekende voorbeeld van hiervan is waarschijnlijk Apple, het bedrijf dat onder meer de computer- en muziekindustrie een ander aanzien gaf. Juist door het denken in ecosystemen was het in staat om de marketing van software (apps), muziek en games te innoveren. In die industrieën is het bedrijf een essentiële schakel voor veel meer belanghebbenden dan alleen de consument en hun leveranciers – de traditionele ‘verticale’ bedrijfskolom zeg maar. Daardoor kan het bedrijf alle apparaten die het ontwikkelt een duurzaam onderscheidend meerwaarde geven: want iedere aanbieder van een product of dienst, in welke industrie dan ook, die de meerwaarde van zijn aanbod wil ontwikkelen, bijvoorbeeld met apps, kan niet om het Apple platform heen.

Als de visie en missie van jouw bedrijf scherp zijn geformuleerd en op voldoende draagvlak kunnen rekenen is het dus zaak om je bewust te zijn van de brede mogelijkheden die jouw bedrijf heeft in zijn ecosysteem. Dat vereist creativiteit en strategisch denken waarbij de belangen van alle betrokken organisaties gediend zijn. Hoe beter je daarin slaagt, hoe sterker de positie van jouw bedrijf zal worden. Om dat te realiseren dien je vervolgens je organisatie in beweging te brengen. Daarover gaat de blog van volgende week.

Door Theo Kroese. Hij is organisatie-adviseur, ervaringsdeskundige, en directeur van Moving As One. “Een strategie is slechts zo goed als de mensen die het moeten uitvoeren.”

Gerelateerde artikelen