Het belang van begeleiding bij ontslag voor 50-plus medewerkers

Ontslag kan erg hard aankomen; zeker als het onverwacht komt. Nog zwaarder wordt het als betrokkene inmiddels de 50 gepasseerd is en misschien een lang dienstverband heeft bij zijn werkgever. De 50-plusser is in deze situatie zeer kwetsbaar en verdient dus extra ondersteuning bijvoorbeeld via een outplacementbureau of een re-integratiebureau. De argumenten op een rijtje.

Het rouwproces 
De generatie 50-plus is opgegroeid met de begrippen baanzekerheid, een baan voor het leven en contracten zonder tijdlimiet. Het hebben van een baan was ook de norm en werkloosheid werd gevoeld als een schande. De genoemde begrippen behoren nu tot het verleden waardoor de pijn van het verlies van de baan en het gevoel van afgedankt zijn en de bijkomende  uitzichtloosheid extra gewicht hebben. Men komt in een zwaar rouwproces en dat raakt ook de personen dicht om hen heen. Het goed doorleven en het doorkomen van dat rouwproces vraagt veel professionele aandacht en begeleiding.
De vanzelfsprekende baan   
Velen van hen zijn destijds makkelijk aan een baan gekomen, soms er gewoon ingerold, promotie gemaakt en hebben heel weinig sollicitatie-ervaring. Men werkt nog met het oude C.V. zoals men dat op de middelbare school of op de beroepsopleiding heeft geleerd. Men vult het even aan met de laatste functie en denkt dat het daarmee klaar is. Dan komt men er achter dat de sollicitatietraditie erg is veranderd en dat met name de sociale media daar een grote rol in zijn gaan spelen. Hoe ga je daar dan mee om?
Het netwerk
Velen hebben in de loop van de jaren een behoorlijk netwerk opgebouwd maar weten het niet in te zetten om aan een nieuwe baan te komen. Er bestaat vaak een grote weerstand om dat netwerk goed in te zetten wat dan extra gevoed wordt door allerlei vooroordelen. 
Men zal toch moeten leren het netwerk effectief te gebruiken; zonder een goed netwerk en goed netwerken is het vrijwel onmogelijk om in die situatie een nieuwe baan te vinden.
Veranderende kwaliteiten
Bij het ouder worden veranderen de kwaliteiten. De fysieke kwaliteiten zoals snelheid, uithoudingsvermogen en geheugen gaan langzaam achteruit. Gelukkig blijven het grootst aantal kwaliteiten op hetzelfde niveau en een aantal kwaliteiten blijven zelfs groeien. Met name de kwaliteiten die vallen onder het begrip “Wijsheid”. Denk hierbij aan het zien van de samenhang van zaken, beoordelingsvermogen, gevoel voor kwaliteit en service, gevoel voor veiligheid, het willen delen van kennis en ervaring, ondersteunend zijn, loyaal zijn en visie hebben.
Misschien worden enkele van deze groeiende en bloeiende kwaliteiten wel zo bepalend voor een persoon dat men kiest voor een totaal andere functie. Het zal duidelijk zijn dat het verwerven van die nieuwe functie extra moeilijk is en dat men daar extra professionele hulp nodig heeft.
Reputatie
50-plussers zijn waardevolle medewerkers. Soms zijn er redenen dat werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen. Dan is het ook goed dat deze gewaardeerde medewerkers echt professionele hulp aangeboden krijgen om de moeilijke periode door te komen en af te sluiten met een nieuwe uitdagende baan of misschien wel een vorm van zelfstandigheid.
Voor de ex-werkgever is er, naast misschien de morele verplichting, ook een simpele en praktische reden om de genoemde ondersteuning te faciliteren. De ex-werknemer zal met respect blijven spreken over de medewerking en ondersteuning van de werkgever bij het maken van de overstap. Dat zal het imago van de goede en sociale werkgever versterken; men staat te boek als een goede werkgever waar het prettig werken is. Het binnenhalen van de juiste medewerkers zal daardoor aanzienlijk makkelijker worden.
Conclusie
Oudere werknemers leveren belangrijke bijdragen aan de doelstellingen van organisaties waar ze werken. Zij zijn de kennisdragers en de cultuurdragers, zij hebben levenservaring, zij zijn loyaal aan de organisatie, zij zien de samenhang van zaken, zij zijn vaak hele wijze mensen met grote capaciteiten. Helemaal niet zielig dus!
Door de ongunstige situatie in de arbeidsmarkt en door ongefundeerde vooroordelen ten aanzien van de 50-plussers hebben zij het extra moeilijk bij het vinden van een nieuwe baan na ontslag. Daarom is extra ondersteuning van de ex-werkgever bij het vinden van een nieuwe baan zeer gerechtvaardigd.
Voor werkgevers in het algemeen is het goed bijzondere aandacht te geven aan 50-plussers in sollicitatieprocedures. Hier liggen echte open kansen om prima medewerkers binnen te halen. 
Frank van der Burgt is CFO en General Manager. Hij is betrokken bij de Campagnegroep bij Van Ede & Partners in Eindhoven die helpen de positie van de 50-plusser op de arbeidsmarkt te verbeteren. 
   

Gerelateerde artikelen