Herstelkader Rentederivaten: let op onvolledige brieven van uw bank!

Veel ondernemers hebben in het verleden rentederivaten afgesloten bij hun bank. De bedoeling was hiermee risico's van rentestijgingen op leningen af te dekken. Dit is echter anders uitgepakt dan verwacht, waardoor banken ondernemers nu tegemoet dienen te komen door het Uniform Herstelkader Rentederivaten.

Accon avm waarschuwt ondernemers: de voorstellen van sommige banken zijn vooralsnog vaak onvolledig en niet onderbouwd.
De dalende rentes en stijgende individuele opslagen zorgden voor een scenario waarbij ondernemers – voornamelijk in de MKB- en agrosector – financiële schade hebben geleden. Kleinere ondernemers die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een rentederivaat hebben gehad komen in aanmerking voor de compensatieregeling. Banken dienen desbetreffende ondernemers zelf proactief en schriftelijk te benaderen voor het Herstelkader. In meerdere gevallen constateert Accon avm onjuistheden in de brieven van banken, wat zorgt voor een ingewikkelde en gevaarlijke situatie voor ondernemers. 

Het Herstelkader aanvaarden: pas op voor onvolledigheden 
Banken zijn inmiddels begonnen met het schriftelijk benaderen van getroffen ondernemers, met daarin de compensatie waarvoor zij in aanmerking komen. Ondernemers dienen dit verzoek schriftelijk te aanvaarden. Dat is echter een heikel punt, want het blijkt dat veel van de verzoeken onvoldoende informatie bevatten om een goede afweging te kunnen maken het aanbod wel of niet te aanvaarden. Het accepteren betekent namelijk finale kwijting voor de bank en daarbij dus ook voor eventuele gevolgschade. In een aantal bekende gevallen mist er onderbouwing of specificatie bij de brief, waardoor het maken van een weloverwogen keuze eigenlijk onmogelijk is. 

Controleer of de brief voldoet aan verplichte kenmerken
Het spel van aanbod en aanvaarding tussen bank en ondernemer verdient duidelijk extra aandacht. Om deze afhandeling goed te laten verlopen is er in december 2016 het Uniform Herstelkader Rentederivaten gepubliceerd, waarbij specifiek is opgenomen hoe de herstelberekening en het schriftelijke aanbod eruit moeten zien. ABN Amro, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot hebben al definitief met het kader ingestemd. 

Ontvangt u een schriftelijk aanbod van de bank? Wees dan extra alert op de inhoud. Ga niet blindelings akkoord, maar maak de zaak op en laat het aanbod goed doorrekenen door een adviseur. Eenmaal akkoord is akkoord. 

Door: Marius Wijers, belastingadviseur bij Accon avm

Gerelateerde artikelen