Henny Hilgerdenaar verlaat Raad van Bestuur Ctac

fallback
SAP-dienstverlener Ctac maakt bekend dat de heer H.L.J. (Henny) Hilgerdenaar per 15 augustus terug zal treden uit zijn functie van voorzitter van de Raad van Bestuur van Ctac en per diezelfde datum een positie zal innemen als algemeen directeur van de businessunit Application Management & Improvements. De heer W.H.J.M. (Wil) Huijben zal hem per diezelfde datum opvolgen.

De heer Huijben heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van ERP en Supply Chain Management en was hiervoor werkzaam als Directeur Informatietechnologie Europa bij Applied Materials.

De bestuurswijziging is ingegeven door de wens van de heer Hilgerdenaar om dicht op de operatie en commercie van Ctac te blijven zitten. Met de implementatie van de SAP Powerhouse strategie is de structuur van Ctac omgevormd tot een holding met daaronder
verschillende businessunits en dochterondernemingen, waardoor de Raad van Bestuur verder van de operaties af is komen te staan. Met de heer Huijben meent Ctac een uitstekende opvolger te hebben gevonden, en is een goed moment ontstaan voor de overstap van de heer Hilgerdenaar naar de businessunit Application Management & Improvements.

De heer Huijben (50) heeft de afgelopen 10 jaar uiteenlopende management functies vervuld bij Applied Materials waaronder die van Directeur Informatietechnologie Europa. Daarvoor vervulde hij diverse functies in de procesindustrie en bij de overheid. Tevens was hij in deze periode 4 jaar voorzitter van de Vereniging van Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG). Hierbij adviseerde hij bedrijven over hun ERP implementatie projecten, en had hij contacten met het SAP hoofdkantoor in Walldorf (Duitsland) en het wereldwijde netwerk van SAP gebruikersgroepen.

Tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op een nog nader vast te stellen tijdstip in augustus, zal Stichting Prioriteit de benoeming van de heer Huijben als Voorzitter van de Raad van Bestuur ter goedkeuring voorleggen aan de aandeelhouders. Tevens zal Stichting Prioriteit de benoeming van de heer W.J. Wienbelt als lid van de statutaire directie ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorleggen. De heer Wienbelt is sinds 1999 werkzaam bij Ctac en vervult sinds 2003 de functie van financieel directeur.