Hedge funds: niet te onderschatten

fallback
Dom: het onderschatten of zelfs buiten de kracht van hedge funds omrekenen. Het leverde Carlyle in de aankoop van Petroplus een miljoenen strop op.

Petroplus (topmannen: Marcel van Poecke en Willem Willemstein) en zijn twee grootaandeelhouders begingen de fout om al in mei akkoord te gaan met de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle over een overname. Dat zonder vooraf voldoende steun te hebben gezocht bij andere belanghebbenden. De transactie kwam in ruw vaarwater terecht en Angelsaksische hedge funds stapten in het schip. Zij kochten een aanzienlijk deel van de uitstaande obligaties van Petroplus en dwongen Carlyle om zijn bod te verhogen. De transactiekosten vielen door alle trammelant miljoenen hoger uit dan nodig. Aandeelhouders liften mee: zodra obligatiehouders een hoger bod kregen, ontkwam Carlyle er niet aan om ook het bod op de aandelen te verhogen. Het eerdere dreigement dat er geen cent meer bij zou komen, bleek uiteindelijk bluf.

Vermogen
Les één: do not underestimate the power of hedge funds. Zoveel maakt het bovenstaande voorbeeld duidelijk. Wereldwijd bestaan er naar schatting zesduizend hedge funds. Gezamenlijk beheerd vermogen: USD 800 miljard. Traditionele hedge funds houden zich bezig met arbitrage of ‘hedging’. Zij spelen vooral in op prijsverschillen van vergelijkbare effecten. Door het te goedkope effect te kopen en te speculeren op een prijsdaling van het dure, kunnen zij geld verdienen. ‘Gaat een overgewaardeerd aandeel naar beneden dan kunnen zij daarop inspelen door short te gaan’, legt Rik Klomp van Fairfield Greenwich Group uit. Daarbij leent het hedge funds aandelen bij een grote, institutionele belegger. De geleende aandelen wordt gelijk op de markt verkocht. Daalt de prijs inderdaad, dan kunnen de aandelen tegen een lagere koers worden teruggekocht. En weer worden teruggegeven aan de partij die ze had uitgeleend.

Categorie
Hedge funds zijn er in allerlei soorten en maten. Maar globaal kunnen worden ingedeelde in funds met een macrostrategie en een event driven strategie. De eerste categorie fondsen speelt in op inefficiënties in rente- of valutawaarden. De tweede op speciale gebeurtenissen als fusies, overnames en emissies. De daadwerkelijke invloed van hedge funds op de reële waarde van ondernemingen die in zo’n fusieproces verzeild raken, wordt steeds groter. De beurskoers komt immers in beweging omdat de hedgefunds een bepaalde waarde toekennen aan zowel de overnemende als de overgenomen partij. Die waardering van de beurskoers heeft derhalve invloed op de uiteindelijke deal.

Voor alle betrokkenen – de directie, aandeelhouders, adviseurs enzovoorts – is de ‘factor’ hedge funds iets om meer en meer rekening mee te houden. Wellicht mosterd na de maaltijd, maar dat advies kunnen Marcel van Poecke en Willem Willemstein zich ter harte nemen. Regelmatig hebben de fondsbeheerders van hedge funds er blijk van gegeven dat ze aanvoelen wat de waarde is van de uiteenlopende ondernemingen door nadrukkelijk aandelen van de ene onderneming te kopen en aandelen van de andere onderneming te verkopen. Die signaalfunctie wordt vaker en nadrukkelijker meegewogen in het fusie- en overnameproces.

Gerelateerde artikelen