Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB-Nederland): ‘Financiering moet mee-ademen met onderneming’

In het hele MKB heerst momenteel het gevoel dat krediet krijgen lastig is. Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB-Nederland) vindt dat banken meer moeten investeren in kennis om ondernemers met goede plannen te ondersteunen in deze tijd. Maar ook voor ondernemingen is er werk aan de winkel. Om hun krediet veilig te stellen dienen ze zich te verdiepen in de verschillende vormen van financiering en hun interne processen op orde te brengen.

Vanuit het MKB komen al tijden geluiden dat de kredietverlening door banken zeer stroef loopt. Klopt dat beeld? Volgens gegevens van De Nederlandsche Bank groeit kredietverlening op macroniveau met drie procent per jaar. MKB Nederland vroeg of dat ook voor het MKB-segment het geval is. Uit onderzoek van de drie grootbanken blijkt dat er in de uitzettingen tot 10 miljoen euro geen groei te zien is. Bij kleine leningen is zelfs sprake van krimp. Dat strookt met het beeld vanuit de halfjaarlijkse enquête in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (Financieringsmonitor) waarin kleine ondernemingen aangeven grote moeite te hebben met het aantrekken van krediet.

Het huidige financieringslandschap: Betrokkenen moeten hun rol pakken
Hans Biesheuvel (Voorzitter MKB-Nederland) herkent de kritiek van MKB-ers op banken. ‘Veel banken stellen zich risicomijdend op, maar eerlijk gezegd heb ik dat nooit anders meegemaakt. Toen ik nog ondernemer was liep ik daar ook tegen aan. Wel vind ik dat bij de banken tegenwoordig vaak het timmermansoog ontbreekt. Ondernemend Nederland is gebaat bij ervaren bankiers die de goede ondernemers met de goede plannen eruit weten te halen. De bankier en de ondernemer verstaan elkaar niet meer goed. Een echte ondernemer wordt ’s ochtends wakker met een idee en wil dat dezelfde dag nog gaan uitvoeren. De echte bankier herkent dit. Iedere ondernemer die met een goed plan bij hem aanklopt, moet snel en goed antwoord krijgen. Als je als bankier ‘nee’ zegt, moet je uitleggen waarom en niet zeggen; ‘het kan niet vanwege Basel III’. Daar kan een ondernemer niks mee.’  

De kredietverlening vanuit banken kan beter, maar ondernemers moeten ook de hand in eigen boezem steken, vindt Biesheuvel. ‘Wat ik tot mijn verbazing nog vaak zie zijn ondernemers die onvoldoende hun zaken op orde hebben waar het gaat om processen, rapportages en liquiditeitsprognoses. Investeer daar in! Als je de financiering krijgt, moet je de administratieve organisatie hebben om dat op te volgen. Daarnaast: De grootste ‘bank’ van het MKB in Nederland is het MKB zelf. Maak dus goede afspraken met je debiteuren en leveranciers.’
__________________________________________________________________________________
Rekent u nog op ononderbroken financiering?
Voorziet u een (her)financieringsbehoefte? Het is nu tijd om de alternatieven te onderzoeken en de continuïteit en groei van uw onderneming veilig te stellen. Volg de Masterclass Alternatieve Financieringsvormen. Voorkom risico’s en ontdek alternatieve financieringsbronnen. Meld u hier direct aan.
__________________________________________________________________________________

Ook raadt Biesheuvel ondernemingen aan zich te verdiepen in verschillende financieringsvormen, want financiering is maatwerk. ‘Werkkapitaal loopt wel door, maar een grote investering of overname is lastig gefinancierd te krijgen in de huidige tijd. Daar ligt met name een pijnpunt waar alternatieve financieringsbronnen een rol kunnen spelen zoals private equity partijen. In het verschaffen van risicodragend kapitaal liggen ook kansen voor pensioenfondsen, verzekeraars en andere alternatieve partijen. Ik moedig hen dan ook aan hun rol richting het bedrijfsleven actiever op te pakken.’

De derde speler in het financieringslandschap – de overheid – heeft ook een belangrijke rol in het verbeteren van de situatie. Het nieuwe kabinet heeft reeds een aantal maatregelen genomen. Het kredietplafond van microfinanciering is verhoogd van 50.000 tot 150.000 euro. Ook zet het kabinet de borgstelling MKB-kredieten voort, wat financiers in staat stelt een stuk risico af te dekken. Zo zijn er nog een aantal zaken in het regeerakkoord die aanzetten tot verbeteren. Wel is Biesheuvel van mening dat ondernemers en banken de laatste jaren een hele hoop maatregelen te verstouwen hebben gekregen. ‘We steunen de maatregelen als MKB-Nederland, maar het gaat nu te snel en wij zien dat dit niet goed werkt. Het is de laatste jaren te veel stapelwerk geweest wat de kredietverlening niet ten goede komt.’   

Aanpassingsvermogen
Biesheuvel is ambitieus om de komende jaren het aantal leden van zijn ondernemersorganisatie verder te vergroten en invloed te houden op de besluitvorming in dit land. ‘Verder vind ik dat meer dingen in dit land MKB-proof moeten zijn’, zegt de voorzitter. ‘Wij zijn een MKB-land en een MKB-economie. Wat bedoel ik daar mee? Sommige maatregelen zitten MKB-ondernemers dwars, zoals loon twee jaar moeten doorbetalen bij ziekte. Voor veel ondernemers is dit reden om geen vaste mensen in dienst te nemen. Het overgrote deel van de bedrijven in Nederland is MKB, dus moeten zaken MKB-proof zijn. Dat geldt voor wet- en regelgeving, maar net zo goed voor financiering.’

Een soepele kredietverlening is één van de speerpunten die Biesheuvel de komende jaren wil bereiken. Kredietverlening is de smeerolie van de economie en moet op orde zijn. Dat vraagt om  maatregelen. Het vraagt wat van de politiek, van bedrijven, van banken, maar het is cruciaal voor een handelsland als Nederland. Biesheuvel: ‘We zijn door ondernemen en handeldrijven rijk geworden, dat moeten we vasthouden en een soepele, goed georganiseerde, internationaal ingestelde financiële wereld is daarbij uiterst belangrijk.’    

‘We zitten in een globaliserende wereldeconomie die steeds moeilijker voorspelbaar is’, besluit Biesheuvel. ‘De pieken en dalen volgen elkaar snel op. Mijn stelling is dat dit alleen maar erger wordt de komende jaren. Dat is niet erg, want het biedt ook kansen, zeker voor Nederlandse bedrijven die gewend zijn internationaal te opereren. Maar het vraagt om flexibiliteit. Flexibiliteit in de arbeidsmarkt en in de financiering van bedrijven. Je financiering moet mee kunnen ademen met de ontwikkeling van je bedrijf. Traditioneel deed je het allemaal met een banklening, maar die is erg lange termijn gericht. Niks mis mee, maar met een aantal alternatieven, zoals factoring, leasing of de MKB obligatie, kun je flexibiliteit inbouwen. Als er ontwikkelingen zijn waar je snel op in moet spelen, kunnen die alternatieve vormen van financiering je helpen.’ En dat die snelheid belangrijk is, weet een voormalig ondernemer als Biesheuvel natuurlijk als geen ander.   

Hans Biesheuvel, Voorzitter MKB-Nederland
Hans Biesheuvel is voormalig ondernemer en investeerder. Als ondernemer was hij onder meer directeur-grootaandeelhouder van een technische groothandel  en toeleverancier van de industrie. Eind 1999 kreeg hij het aanbod het bedrijf te verkopen aan een buitenlandse private equity partij met een buy and build strategie in Europa. Hij heeft zijn bedrijf toen verkocht en is met de opbrengst gaan investeren in grotere MKB-bedrijven. Met een aantal mede-investeerders, zoals Rabo Participaties en ABN AMRO Participaties, richtte Biesheuvel zich op de categorie bedrijven die van ‘good naar great’ wilde. Zijn aanpak was hands-on en soms was Biesheuvel zelf een periode directeur in de betreffende onderneming. Hij is in totaal bij 12 ondernemingen betrokken geweest. Sinds 1 juni 2011 is hij voorzitter van MKB-Nederland.

Gerelateerde artikelen