Handreiking finale jaarafsluiting 2015 sociaal domein gepubliceerd

Zorgaanbieders en gemeenten zijn druk met het financieel afsluiten van 2015 voor de geleverde zorg voor Wmo en Jeugd. Voor een pragmatische afsluiting van het jaar is vandaag de 'Handreiking toelichting finale afrekening zorg in natura Wmo en Jeugd 2015' gepubliceerd.

In deze handreiking staat een aantal suggesties om het jaar af te sluiten. De handreiking is afgestemd met de NBA en bevat een uitwerking van de bestuurlijke afspraken van medio december tussen het Rijk, VNG, NBA en zorgbranches.

• Handreiking toelichting finale afrekening zorg in natura Wmo en Jeugd 2015

Gerelateerde artikelen