Handig gebruik maken van de investeringsaftrek

Voor bepaalde investeringen die een ondernemer verricht, bestaat recht op investeringsaftrek die de fiscale winst vermindert. De investeringsaftrek bedraagt een bepaald percentage van de investering. Dit percentage neemt af naarmate de investering toeneemt. Hierdoor kan het voordelig zijn om een bepaalde forse investering over meer jaren te spreiden.

Hierover bericht Horlings Belastingadviseurs. Een andere mogelijkheid tot optimale benutting van de investeringsaftrek is het binnen concern- of groepsverband splitsen van investeringen. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een bedrijfspand. Stel bijvoorbeeld dat een bedrijfspand door een vennootschap voor 250.000 euro wordt aangeschaft en het is de bedoeling om deze binnen concernverband te verhuren.

Indien – voor het bedrijfs- c.q. verhuurklaar maken – nog de nodige investeringen in het opgeleverde bedrijfspand dienen plaats te vinden, zou met deze investeringen op twee manieren kunnen worden omgegaan.
1. de eigenaar van het bedrijfspand verricht deze investeringen zelf, of
2. de concernvennootschap die gaat huren verricht deze investeringen (investering in een huurrecht).

Voor het recht op investeringsaftrek kan dit nogal wat uitmaken. Stel dat de aanvullende investering die nodig is 70.000 euro bedraagt en de vennootschap/eigenaar verricht deze investering, dan heeft zij geen recht op investeringsaftrek. Haar totale investering in het betreffende jaar bedraagt dan 320.000 euro en het hierbij behorende investeringsaftrek-percentage is nihil.

Komt de aanvullende investering echter voor rekening van de concernvennootschap/huurder, dan heeft deze vennootschap op grond van de wetgeving 2009 recht op een investeringsaftrek van 21 procent.

Door investeringen te spreiden over meer jaren of binnen concern-verband te splitsen, kan een voordeel worden behaald met betrekking tot de investeringsaftrek. Splitsing van investeringen binnen concernverband leidt overigens alleen tot de gewenste voordelen indien de betreffende vennootschappen niet gezamenlijk zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Gerelateerde artikelen