Halvering fusies en overnames in eerste kwartaal 2009

Volgens overnamedatabank Overfusies.nl is het aantal fusies en overnames is in het eerste kwartaal van 2009 met vijftig procent gedaald ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De daling is een voorlopig diepterecord in de dalende trend van de fusie- en overnamemarkt.

Een daling van 50 procent in het volume fusies en overnames is niet voorgekomen sinds 2003. Dat jaar begon Overfusies.nl met de registratie van fusies en overnames. De databank registreert fusies en overnames met een Nederlandse koper, object of verkoper en een dealwaarde met een minimum van 5 miljoen euro.  

In het eerste kwartaal van 2009 zijn er vijftig deals gesloten, ten opzichte van honderd deals in het vierde kwartaal van 2008. De grootste daling voor het eerste kwartaal van 2009 stond op 21 procent. Dit dieptepunt werd gehaald in het derde kwartaal van 2007, toen de kredietcrisis opkwam, en in het vierde kwartaal van 2008.

Vanaf de zomer van 2003 groeide het aantal overnames bijna ieder kwartaal, met als hoogtepunt 220 deals in het tweede kwartaal in 2007. Daarna is het hard bergafwaarts gegaan met het eerste kwartaal van 2009 als voorlopig dieptepunt.

Ook gezien de totale dealwaarde is het eerste kwartaal van 2009 een dieptepunt. De waarde van de deals ligt op twee miljard euro. In het vierde kwartaal van 2008 was dit nog 30 miljard euro. De dalende trend is moeilijk af te lezen uit de dealwaardes, omdat deze sterk fluctueren. Zo daalde de waarde in het eerste kwartaal van 2008 met 74 procent, omdat in het voorgaande kwartaal de overname van ABN AMRO was beklonken.

Gerelateerde artikelen