Grotere bestedingen aan R&D

Bedrijven wereldwijd hebben in 2007 tien procent meer geïnvesteerd in innovatie dan het jaar daarvoor. Ook veel Nederlandse bedrijven investeren actief in innovatie in het buitenland. Nederland is zelfs netto de op zes na grootste exporteur van Research & Development (R&D) bestedingen wereldwijd.

Dat blijkt uit de jaarlijkse analyse van Booz & Company naar de 1.000 beursgenoteerde bedrijven die wereldwijd het meeste aan R&D besteden.

91 procent van de ondernemingen voert innovatieactiviteiten uit in meerdere landen buiten de eigen landsgrens. Ze investeren gemiddeld 55 procent van het R&D-budget in het buitenland om wereldwijd te kunnen profiteren van specifieke, R&D vaardigheden, de nabijheid van nieuwe markten en lokaal inzicht.

Nederlandse bedrijven zijn actieve en effectieve besteders in het buitenland. Zij investeren gericht in een aantal centra met voldoende omvang en capaciteiten om resultaten te kunnen boeken.

Betere resultaten door overzeese besteding
Ondernemingen die meer dan 60 procent van hun R&D-budget buiten hun eigen vestigingsland hebben uitgegeven blijken de afgelopen drie jaar het beste te hebben gepresteerd als het gaat om rendement voor aandeelhouders, operationele marge, beurswaarde en rentabiliteit van het totale vermogen.

Bovendien blijken bedrijven die een hoger percentage van hun R&D budget overzees uitgeven dan dat het percentage dat zij daar aan sales investeren, 50 procent in marktwaarde te zijn gestegen.

Nederlandse bedrijven investeren actief in het buitenland
Nederlandse bedrijven in deze studie spendeerden in totaal 10,8 miljard dollar in 2007 aan innovatie wat een stijging van zeven procent betekent ten opzichte van 2006. Hiermee is 2,2 procent van de totale uitgaven aan innovatie in de studie voor rekening van in Nederland gevestigde bedrijven.

Nederland is netto de zevende grootste exporteur van R&D bestedingen wereldwijd, vergelijkbaar met Duitsland op de import- en exportbalans. ‘Nederlandse bedrijven hebben de laatste jaren actief geïnvesteerd in nieuwe markten en nieuw toptalent in het buitenland en tegelijkertijd een goede balans gezocht voor hun buitenlandse activiteiten’, aldus George List, vice president bij Booz & Company

Gerelateerde artikelen