Grote vraag naar kandidaten in business control

De vraag naar professionals op de Nederlandse markt neemt toe. Er is vooral een grote vraag naar kandidaten in business control.

Volgens de laatste Robert Walters European Job Index was er in Q2 een stijging van het aantal personeelsadvertenties van 11 procent jaar-op-jaar en 5 procent vergeleken met vorig kwartaal. 
Opvallend is dat er steeds meer vacatures ontstaan omdat organisaties uitbreiden, waar in voorgaande kwartalen met name sprake was van vervanging van personeel binnen bestaande functies.
Bij accounting en finance is er een hoge vraag naar professionals. Er is veel beweging onder kandidaten en met het toenemen van het aantal vacatures, is er een steeds breder aanbod aan carrièremogelijkheden. 
In deze sector steeg het aantal vacatures met 25 procent jaar-op-jaar en met 7 procent sinds Q1, met name door een grote vraag naar kandidaten in business control op middenkader- en seniorniveau. Daarnaast is er vanwege de doorstroom van talent een grote behoefte aan kandidaten met een postdoctorale opleiding en deze trend zal naar verwachting doorzetten.
De continue groei bij accounting en finance wordt deels aangewakkerd door toegenomen investeringen in shared service centres in Nederland. In aansluiting op deze trend wijst het aantal advertenties voor secretariele en ondersteunende functies, dat jaar-op-jaar met 34 procent en vergeleken met vorig kwartaal met 13 procent steeg, er duidelijk op dat bedrijven de vruchten plukken van de economische groei en hun ondersteunende afdelingen versterken.
__________________________________________________________________________________ 
De opleiding Certified Business Controller leidt finance professionals op in 20 dagen, verspreid over 6 maanden, tot succesvolle business controllers volgens de methodiek van Action Learning. Hoe staat het met uw vakkennis? Bent u er klaar voor om door te groeien naar Certified Business Controller? Doe de test: 10 vragen. Direct meer informatie over de opleiding? Ga nu naar Certified-Business-Controller.nl
__________________________________________________________________________________ 
Rob Vermaak, Managing Director van Robert Walters Benelux: ”We zien dat een toenemend aantal bedrijven actief kiest voor uitbreiding van hun personeel, wat een directe reactie is op de aantrekkende economie. Uit onze bevindingen blijkt dat er een grote vraag is naar talent in alle sectoren en op alle niveaus. We zien ook dat er een toenemende vraag is naar interim-medewerkers, omdat bedrijven specifieke vaardigheden willen inzetten op projecten.”
Er is zo’n grote vraag naar talent dat er een tekort aan kandidaten dreigt en bedrijven richten zich nu steeds meer op het behouden van medewerkers naast het aantrekken van extra mensen. Dit heeft geleid tot een stijging van 30 procent jaar-op-jaar voor advertenties voor HR-professionals en een toename van 19 procent vergeleken met vorig kwartaal.
De economische groei is ook zichtbaar in de maakindustrie. In de productiesector waren er 23 procent meer personeelsadvertenties jaar-op-jaar en was er dit kwartaal een stijging van 12 procent. Het aantal vacatures binnen supply chain en logistiek nam eveneens sterk toe en steeg met 47 procent jaar-op-jaar en met 25 procent dit kwartaal, een trend die toe te schrijven is aan de groeiende internationale export.
Rob Vermaak: ”Zoals verwacht is het vertrouwen van bedrijven en kandidaten verder toegenomen, maar de toename in vacatures vanwege het opschalen van organisaties is een duidelijke verandering ten opzichte van eerdere maanden. We  verwachten dat deze positieve trend in het laatste kwartaal zal doorzetten en dat de vacaturevolumes hoog zullen blijven.”

Gerelateerde artikelen