“Grote onzekerheid bij vermogensbeheerders over toekomstige koers”

Vermogensbeheerders verkeren wereldwijd in grote onzekerheid over de koers die zij gedwongen worden te varen.

De branche heeft niet alleen te maken met de gevolgen van de invoering van alle nieuwe regelgeving die na de financiële crisis van kracht is geworden. Ook ligt de sector in toenemende mate onder een vergrootglas bij de toezichthouders als het gaat om de businessmodellen die de vermogensbeheerder hanteert, de commerciële relaties die hij heeft, de kosten en lasten die hij in rekening brengt en de mate waarin hij transparant is over de producten die hij hanteert. 

Bovendien wordt de rol en de invloed van vermogensbeheerders op de wereldwijde kapitaalmarkten kritisch gevolgd, vooral in landen waar de sector groeit. En ondertussen blijven overheden hun pijlen richten op vermogensbeheerders om te helpen bij het opbouwen van oudedagsvoorzieningen en te ondersteunen bij het economisch herstel.
 
Fintech speelt bedrijven parten
“Een gevoel van onzekerheid is dan ook troef bij veel vermogensbeheerders”, zegt Lennart Cattel van KPMG Risk Consulting. “En dat gevoel van onzekerheid is niet alleen toe te schrijven aan de toenemende regelgeving en de kritische blik van de toezichthouders. Ook de steeds verdergaande technologische vernieuwing in de sector speelt veel bedrijven parten. FinTech is duidelijk bezig om de bedrijfsvoering van veel ondernemingen volledig te ontregelen en de branche drastisch te hervormen. Het vermogensbeheer is wellicht dé sector binnen de financiële dienstverlening die te maken heeft met hoogste penetratie van technologische bedrijven. Dat maakt duidelijk hoe groot de dreiging is voor traditionele beheerders. Hoewel de nieuwe technologie door veel bedrijven als een bedreiging wordt gezien, zijn er ook veel positieve kanten. Er ontstaat meer efficiency in de transactieverwerking en het wordt voor zowel de bedrijven als de toezichthouders gemakkelijker om te voldoen aan de steeds grotere behoefte aan data, zoals de vraag van de fiscale autoriteiten naar informatie over de beleggers.”
 
Corporate governance inconsistent
Cattel constateert dat de toezichthouders ook de cultuur en het gedrag van de vermogensbeheerders hoog op de agenda hebben staan. “Het beheer en het bestuur worden door de toezichthouders nog steeds kritisch gevolgd. Wereldwijd is er momenteel weinig consistentie in de wijze waarop vermogensbeheerders de corporate governance hebben gedefinieerd en ingevoerd. Veel landen kijken met name naar de aspecten die van belang zijn voor de lokale investeerders en de politieke klassen.”
 
Gevolgen MiFID ingrijpend
In Europa heeft de invoering van MiFID II ingrijpende gevolgen voor de sector. Cattel: “Een grote verandering is de eis dat gebruikers voor research moeten betalen. Research is dus niet langer aan te merken als bijproduct van de orderuitvoering. Vermogensbeheerders moeten een keuze maken. Of de researchkosten zelf betalen óf een geavanceerde oplossing bedenken waarbij de betaalde researchkosten worden toegewezen aan de klant. Ook zijn onder MiFID II de transparantievereisten van kosten en lasten verder aangescherpt. Distributeurs van fondsen moeten transparant zijn in de totale kosten van eigenaarschap die de klant betaalt. Portfoliomanagers moeten bovendien een gedetailleerde en transparante uiteenzetting geven van de kosten en lasten van de geleverde dienstverlening en de hierbij gebruikte financiële instrumenten. Als het gaat om kostentransparantie dan zien we dat closet funds op dit moment in de schijnwerpers staan van toezichthouders omdat het fonds gepresenteerd wordt als actief beheerd fonds met een daarbij horende beheervergoeding, terwijl het fonds in feite passief beheerd wordt.”

Gerelateerde artikelen