Grote ondernemingen onderwaarderen het belang van procurement

Procurement - de inkoop van goederen en diensten - wordt door veel bedrijven nog niet erkend als zijnde een belangrijke strategische factor. Het gevolg is dat veel bedrijven grote kostenbesparingen mislopen.

Onderzoek van KPMG onder 600 senior executives wijst uit dat meer dan de helft van de ondervraagden gebrek aan belangstelling voor de functie ziet als het belangrijkste obstakel om een grotere bijdrage te leveren aan de strategische kanten van een bedrijf.

Uit het onderzoek blijkt verder dat een groot deel van de bedrijven moeite heeft met de fiscale kanten van de inkoop. Bij productieketens waar meerdere landen bij betrokken zijn geven belastingen en douanerechten problemen.

Hoewel deze zaken door de meeste ondernemingen als zodanig worden herkend is het maar een enkeling die in staat is dit ook succesvol aan te pakken. Door de onduidelijke economische vooruitzichten, prijsstijgingen en prijsschommelingen verschuiven steeds meer bedrijven de focus naar kostenreductie.

Onder meer door gebruik van innovatie, outsourcing en strategische voorraadplanning. ‘De top van het bedrijfsleven moet meer begrip en waardering voor de procurement functie tonen om dit soort kostenreductieprogramma’s te laten slagen’, aldus Leonore de Bakker van KPMG.

Hoewel veel bedrijven op dit moment bezig zijn met een inhaalslag als het gaat om duurzaam ondernemen, zijn de belangrijkste overwegingen om een leverancier te kiezen nog altijd prijs, kwaliteit en betrouwbaarheid. Minder dan 30 procent van de ondernemingen beschouwt duurzaamheid als een belangrijke factor bij inkoopbeslissingen.

Gerelateerde artikelen