Grote ondernemingen nauwelijks actief met ‘debt sales’

Grote Nederlandse ondernemingen zijn in beperkte mate actief met het verkopen van moeilijk incasseerbare vorderingen en 'non-performing' leningen aan gespecialiseerde partijen.

Hoewel veel bedrijven kampen met dit soort portefeuilles en de ongunstige gevolgen ervan ervaren voor de balans, houdt met name het mogelijke verlies van de controle op de klantrelatie hen tegen om vorderingen aan derden te verkopen.

Debts sales

Uit onderzoek van KPMG en de Vereniging voor Credit Management (VVCM) onder 150 creditmanagers van Nederlandse financiële instellingen, woningcorporaties, energie-, retail- en telecombedrijven blijkt dat slechts 18% op dit moment actief is met debt sales. De onderzochte bedrijven hebben in het algemeen een jaaromzet van meer dan €10 miljoen. De portefeuilles met grotere (vastgoed)leningen van banken zijn in het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Van de bedrijven die actief zijn met het verkopen van vorderingen gebruikt 75% de ‘spot sale’-methode, waarin een pakket vorderingen in een op zich staande transactie wordt verkocht. De helft van de ondernemingen hanteert de 'forward flow' methode, waarin de verkoop van vorderingen structureel is ingebed in het credit-managementproces. De methodes worden gedeeltelijk in combinatie toegepast.

Laatste redmiddel

 “De verkoop van dit soort vorderingen is binnen de financiële wereld een bekend begrip”, zegt Ingrid Hobbel, projectmanager onderzoek Debt Sales Nederland. Hobbel: “Ondernemingen buiten de financiële sector blijken het in het algemeen lastig te vinden om het gevoel van controle en veiligheid los te laten als het om klanten gaat. Zij houden de klantrelatie in principe zo mogelijk tot het einde in eigen beheer. Zij zien de verkoop van vorderingen dan ook vaak als een laatste redmiddel. Daarnaast speelt bij veel bedrijven ook een reputatieaspect. Bedrijven blijken terughoudend om externe partijen voor eigen rekening en winst achter vorderingen aan te laten gaan waar nog wel de naam van de onderneming op staat.”

Cashflow grootste voordeel

Ruim 70% van de ondervraagde respondenten met ervaring ziet het vrijkomen van cashflow als het grootste voordeel van debt sales. “Opbrengsten en afschrijvingen worden immers direct geboekt en niet pas na jaren”, zegt Martin van der Hoek, VVCM voorzitter. van der Hoek: “Doordat inkomsten naar voren worden gehaald en het risico op verliezen wordt beperkt, draagt een debt sale bij aan het inzicht in de financiële positie en het risicoprofiel van een organisatie. Daarnaast ziet bijna 55% het vereenvoudigen van de interne inrichting als een voordeel. Bedrijven hoeven geen tijd en energie meer te steken in klanten die eigenlijk al vertrokken zijn en kunnen hun tijd juist besteden aan het voorkomen dat klanten afscheid nemen.”

Markt gaat aantrekken

Uit het onderzoek van KPMG en VVCM blijkt dat bijna 30% van de ervaren respondenten verwacht dat de debt sales markt in Nederland de komende vijf jaar zal groeien. “Een verwachting die wel eens heel realistisch zou kunnen zijn”, zegt Erik Rood, partner bij KPMG Corporate Finance. Rood:. “Kopers groeien immers in toenemende mate uit tot gespecialiseerde, professionele en op de lange termijn gerichte partijen. Bovendien is een aantal – met name buitenlandse – kopers beursgenoteerd of in handen van een private-equityfonds. Zij worden dus gesteund door investeerders die nadrukkelijk op zoek zijn naar groei. Daarnaast zal de combinatie van lage rente en liquiditeit blijven zorgen voor een aanhoudende vraag naar dit soort vorderingen.”

Gerelateerde artikelen