Grote krimp bedrijfsinvesteringen

In juni 2013 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 15,2 procent kleiner dan in juni 2012. Daarmee was de krimp groter dan in april en mei, toen de bedrijfsinvesteringen 10,2 procent lager waren dan een jaar eerder.

De grotere krimp van de bedrijfsinvesteringen kwam vooral doordat de terugval van de investeringen in vervoermiddelen groter was dan in mei. In juni 2012 anticipeerden veel bedrijven op een verandering van de belastingwetgeving. De grenzen voor CO2-uitstoot die gelden voor de bpm en de bijtelling voor personenauto’s voor de zaak werden op 1 juli 2012 aangescherpt. Vooruitlopend op deze maatregel waren de investeringen in auto’s vorig jaar in juni relatief hoog. Verder telde juni 2013 een werkdag minder dan juni 2012. De cijfers over de bedrijfsinvesteringen zijn niet gecorrigeerd voor werkdageffecten.

De Investeringsradar van het CBS laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse investeringen gunstiger of minder gunstig zijn geworden. Volgens de Investeringsradar van augustus 2013 zijn de omstandigheden voor de investeringen verbeterd.

Bron:
CBS

Gerelateerde artikelen