“Gewoon op tijd je geld krijgen is voor ondernemers ontzettend belangrijk, en juist nu”, zegt voorzitter Jacco Vonhof van de ondernemersorganisatie.

Grote bedrijven bepalen volgens hem vaak wanneer zij betalen en rekken de betaaltermijnen op. “Dat gebeurt in deze coronacrisis ook weer, dat ze hun kleinere toeleveranciers zo als bank gebruiken”, geeft de mkb-voorman aan. “Daar krijgen we echt de nodige klachten over. Die kleinere bedrijven zijn niet bij machte daar iets aan te doen, terwijl ze cash juist keihard nodig hebben om overeind te blijven.”

Het kabinet heeft het wetsvoorstel voor de verkorte betaaltermijn naar de Tweede Kamer gestuurd. De wetgeving zou bijdragen aan het dempen van een financieringsgat bij het mkb van wel 55 miljard euro. MKB-Nederland rekent erop dat het parlement het plan “straks met voortvarendheid” zal behandelen en aannemen.

Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, gaven in onderzoeken al aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Ook kwam aan het licht dat de betaaltermijn in sommige gevallen eenzijdig wordt verlengd door grote bedrijven. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval waardoor kleinere ondernemers extra in de problemen kunnen komen.