Groot pessimisme onder CFO’s

Chief Financial Officers in Europa en de VS zijn zeer pessimistisch over hun uitgaven en personeelaannamebeleid in 2009. Het merendeel verwacht verliezen te zullen aankondigen. Dit zijn enkele uitkomsten van de wereldwijde CFO Survey over het laatste kwartaal van 2008. Niet eerder in het 13 jarige bestaan van de Survey waren CFO's zo pessimistisch.

71 procent van de CFO’s voorspelt dat de recessie nog minimaal een jaar zal duren, zeker tot eind 2009. 51 procent zegt dat dit pas in 2010 is. Hiermee bevestigen zij het pessimistische beeld dat het CPB eerder deze week schetste.

CFO Survey is een samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg, Duke University (Durham, North Carolina) en CFO Magazine. Dit kwartaal, de 51e keer dat het onderzoek wordt gehouden, zijn 1373 CFO’s van uiteenlopende bedrijven en overheidsinstellingen wereldwijd ondervraagd.

De resultaten van dit kwartaal wijzen erop dat de kredietcrisis definitief is overgeslagen op de reële economie en dat het nog lang zal duren voordat landen wereldwijd de kredietcrisis te boven zullen zijn. Een recordpercentage van 85 procent van de Europese CFO’s is pessimistischer geworden over de economische vooruitzichten voor 2009, tegenover 68 procent in het vorig kwartaal. 80 procent van Aziatische en Amerikaanse CFO’s is pessimistischer geworden.

De uitkomsten dit kwartaal laten ook zien dat de opbrengsten, de werkgelegenheid en de kapitaaluitgaven in 2009 zullen kelderen. De verwachting is dat de opbrengsten in Europa de komende 12 maanden met 7,6 procent zullen dalen. De transport, energie en mijnbouwsector zullen het zwaarst worden getroffen; opbrengsten zullen respectievelijk 16,6 en 13,6 procent dalen.

Ook de vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn somber. Bedrijven in Europa en in de VS zeggen dat ze hun personeelsbestand met ongeveer zes procent zullen inkrimpen en 50 procent van de bedrijven geeft aan dat ze geen nieuwe personeelsleden zullen aannemen. Ook de kapitaaluitgaven zullen naar verwachting drastisch omlaag gaan met 10,1 procent. Maar liefst 82 procent van de ondernemingen is van plan om flink te bezuinigen op de kapitaaluitgaven.

51 procent van de Europese CFO’s geeft aan dat hun bedrijf een flinke klap heeft gekregen door de kredietcrisis. Vorig kwartaal was dit nog 42 procent en een jaar geleden nog 33 procent. Ongeveer 65 procent van de CFO’s zegt dat de kosten voor krediet flink zijn gestegen, in Europa gemiddeld met 114 basispunten sinds afgelopen zomer.

Ondernemingen in Europa zijn zwaar getroffen door de wereldwijde financiële crisis, met name doordat afnemers langere betalingstermijnen hanteren (49%), ondernemers een hoger risico lopen dat ze niet betaald worden (44%) en er minder exportorders binnenkomen (35%).

Europese bedrijven ondernemen de volgende acties in reactie op de economische omstandigheden: geplande investeringen worden uitgesteld, verlaagd of geschrapt (61%), er worden personeelsstops ingevoerd (50%), er vallen ontslagen (48%) en geplande personeelsbonussen worden verlaagd en/of salarissen bevroren (43%).

Grootste bron van zorg voor CFO’s wereldwijd zijn de lage consumentenvraag en de rampspoed op de financiële markt. Meer dan 70 procent van de ondernemingen in Europa en in de VS is ongerust over de financiële gezondheid van de financiële instellingen waarmee ze zaken doen.

CFO’s in Europa en Azië zijn ook ongerust over de volatiliteit van valuta. Grote interne bedreigingen waarmee Europese CFO’s in hun bedrijf te kampen hebben, zijn het (on)vermogen om resultaten te voorspellen, het beheer van werkkapitaal en het behoud van de moraal/productiviteit tijdens de economische achteruitgang.

Gerelateerde artikelen