Grip op de debiteurenportfolio met PSD2

PSD2-oplossingen besparen ontzettend veel werk bij beheerders van debiteurenportfolio's.

Bart den Hollander (Invers) en Dennis Faas (Mail to Pay) spraken op Finance Expo 2021 over hoe PSD2-gevens optimaal ingezet kunnen worden voor grip op grote, complexe debiteurenportfolio’s.

“Er staan zestien karakters in een acceptgiro van de Belastingdienst, en ze hebben allemaal een betekenis.” Voor sommige mensen zijn de codes op betalingsafschriften dan misschien zo onleesbaar als Chinese karakters, voor Bart den Hollander van Invers niet. Zijn bedrijf leest rekeningen van consumenten en bedrijven uit en verrijkt vervolgens die data tot bruikbare inzichten in bijvoorbeeld het uitgavenpatroon of de besteedbare ruimte van de rekeninghouder. Een belangrijke nieuwe tool hierbij is het PSD2-systeem, een Europabreed systeem om extern de in- en uitgaande betalingen van een rekening te kunnen opvragen.

Dat mag uiteraard niet zomaar: Invers verbindt daarom de partijen die de data-aanvraag doen met de banken waar de rekeningen in beheer zijn in opdracht van de rekeninghouder. Om even terug te komen op het voorbeeld van de acceptgiro’s van de Belastingdienst: Invers kan zo zien of er altijd op tijd betaald wordt, of er misschien toeslagen worden uitgekeerd en of er nog zakelijke activiteiten worden ontplooid. Allemaal nuttig bij het opstellen van het financiële profiel. Die met insights verrijkte data zijn op vele manieren nuttig: bij het bepalen van de financiële gezondheid van een bedrijf of persoon, het modelleren van in- en uitgaande cashstromen en het bepalen van een investeringsstrategie.

De tweede helft van de duopresentie werd verzorgd door Dennis Faas, van Mail to Pay. Dit bedrijf verzorgt ‘white label’-betaaloplossingen voor een breed spectrum aan Nederlandse bedrijven en instellingen. Anders dan andere payment providers gaat dat allemaal onzichtbaar: het bedrijf regelt alleen de techniek op de achtergrond, zonder tussenkomst van derdengeldenrekeningen en dergelijke.

Mail to Pay werkt via Invers om klanten toegang te geven tot credit checks, bijvoorbeeld voor het afsluiten van een private lease-contract. Dat niet alleen: ook budgetcoaches, schuldhulpverleners, e-commercepartijen en prijsvergelijkers maken gebruik van de PSD2-diensten. Het is een grote verbetering met de oude situatie, waarbij consumenten vaak tijdrovende en foutgevoelige papieren formulieren over hun persoonlijke financiële situatie moesten invullen met alle gevolgen van dien.

Omdat Mail to Pay ook veel verzekeraars, woningcorporaties en dergelijke als klant heeft komt het PSD2-proces vaak ook op gang bij het afspreken van betalingsregelingen. Dat is niet het makkelijkste hoekje van de betalingswereld: mensen zijn vaak het overzicht kwijt en hebben, omdat de emoties in de situatie hoog oplopen, vaak moeite met het regelen van hun zaken. Als dat echter makkelijk en snel kan via een online tool zonder tussenkomst van een medewerker is het al een stuk minder eng – en de cijfers laten ook zien dat mensen zich veel beter aan betalingsregelingen houden als ze zelf hebben afgesproken. De PSD2-oplossingen besparen dus ontzettend veel werk bij de beheerders van de debiteurenportfolio’s, maar verlichten ook de last op de schouders van de debiteuren.

Gerelateerde artikelen