Gids boekhoudsoftware 2016 verschenen

Onderzoeksbureau GBNED heeft de 'Gids boekhoudsoftware 2016' gepubliceerd, met daarin ook dit jaar een compleet overzicht van beschikbare boekhoudsoftware en daarbij behorende eigenschappen voor de Nederlandse markt.

Gerard Bottemanne van GBNED concludeert dat het aanbod van standaard boekhoudsoftware dat via het SAAS-model (Software as a Service) wordt aangeboden ook het afgelopen jaar weer is toegenomen, maar als het gaat om innovatieve functies en eigenschappen is lang niet alle boekhoudsoftware up-to-date. “Terwijl de markt overspoeld wordt met termen als ‘robotic accounting’ en ‘Business intelligence’ (BI) ontbreekt een functie als ‘elektronische factuurverwerking op basis van UBL’ bij 25% van de boekhoudpakketten in het MKB-segment en zelfs bij 50% van de software voor Zzp en klein MKB. En met ondersteuning van functionaliteit voor data-analyse is het niet beter gesteld,” aldus Bottemanne.

Het aanbod van de aangeboden boekhoudsoftware is voor de gids onderverdeeld naar:
 
1.       Zzp en klein MKB: 56 boekhoudpakketten, met duidelijk een verdere stijging als het gaat om ‘online boekhouden’ (39 pakketten) en een kleine afname als het gaat om lokaal draaiende pakketten (24).
2.       Middelgroot MKB:  20 boekhoudpakketten, met als minimaal vereiste functionaliteit kostenplaatsen, budgettering, afschrijvingen, automatische betalingen en elektronische rekeningafschriften.
3.       Grote bedrijven (MKB+ en Multinationals): 12 boekhoudpakketten met functies als meerdere boekingsdimensies, vreemde valuta, verplichtingen en consolidatie.

Functionaliteiten 

Bottemanne: “Net als vorig jaar valt op te merken dat de gebruiker goed moet opletten of gewenste functionaliteiten en eigenschappen aanwezig zijn in beoogde boekhoudsoftware. Zo blijkt een factuurmodule aanwezig in alle pakketten voor Zzp en klein MKB, maar een functie voor herinneringen ontbreekt in 9 gevallen. De mogelijkheid om de BTW-aangifte elektronisch af te handelen is niet altijd standaard aanwezig en een ICP-opgave ontbreekt bij de helft van de aangeboden pakketten. Gericht op middelgroot MKB ontbreekt in 25% van de gevallen consolidatie en een verplichtingenregistratie. Een liquiditeitsplanning ontbreekt zelfs bij 50% van de boekhoudpakketten in het MKB-segment.”

Innovaties

Volgens Bottemanne is lang niet alle boekhoudsoftware up-to-date als het gaat om innovatieve functies. “Eerder is genoemd het ontbreken van ‘elektronische factuurverwerking op basis van UBL’. Een factuurmodule (voor uitgaande facturen) is aanwezig in alle standaard boekhoudsoftware, maar elektronisch factureren (op basis van de ISO-standaard UBL) ontbreekt regelmatig en dat is opmerkelijk te noemen, gezien de enorme aandacht voor elektronisch factureren de afgelopen jaren en het beschikbaar zijn van een goede (berichten)standaard. Het implementeren van de standaard ‘Referentie Grootboekschema’ (RGS) verloopt ook moeizaam. Opvallend is dat de ondersteuning van RGS nog verder daalt als gevraagd wordt aan leveranciers naar meer gedetailleerde eigenschappen om de ondersteuning van RGS te onderbouwen. Het initiatief ‘RGS Ready’ toont dit laatste duidelijk aan via de gelijknamige website www.rgsready.nl. Als laatste wordt het elektronisch deponeren van de jaarrekening bij de KvK genoemd (verplicht vanaf 2017 voor de bedrijfsklassen micro en klein en een jaar later voor de bedrijfsklasse middelgroot). Op dit moment zijn er zo’n 5 boekhoudpakketten die het deponeren van de jaarrekening op basis van SBR direct vanuit het boekhoudpakket mogelijk maken. Dit laatste staat natuurlijk in schil contrast met het grote aanbod van boekhoudsoftware en de vraag is of dit vanaf 2017 opeens anders is,” aldus Bottemanne.

De complete Gids boekhoudsoftware 2016 is hier op te vragen.

Gerelateerde artikelen