Gezamenlijk wapenen tegen de energiepijn

Het aantal organisaties dat gezamenlijke inkoopcontracten afsluit, neemt nog altijd toe. Energie is duurder dan ooit, dus samen inkopen daarvan is een must. De energie-intensieve bedrijven DSM en Akzo Nobel nemen het voortouw.

Energie is een van de productsoorten waar onder meer in Nederland veel winst te behalen valt. Zeker in deze tijden, waarin de energieprijs de lucht in schiet, bedenken steeds meer organisaties dat het wellicht handig is de handen ineen te slaan. Doordat in ons land de stroom vooral wordt opgewekt met gas, waarvan de prijs gekoppeld is aan de olieprijzen, is de stroom hier veel duurder dan elders.

Bedrijven in het buitenland hebben vaak langjarige contracten met elektriciteitsleveranciers. Als de stroom wordt opgewekt met kernenergie of in kolencentrales, is de prijs veel stabieler dan wanneer de prijs gekoppeld wordt aan gas. De chemieconcerns Akzo Nobel en DSM verenigen zich samen met staalfabrikant Corus en zes andere Nederlandse bedrijven om voordelige energiecontracten af te kunnen sluiten. Het samenwerkingsverband is een initiatief van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. De negen energie-intensieve bedrijven willen een onderneming oprichten om gezamenlijk elektriciteit in te kopen.

SEI
En er zijn veel meer initiatieven om stroominkoop kostentechnisch gezien te verlichten. Zo gaat de Stichting Energie Inkoop (SEI) naast elektriciteit ook de inkoop van gas verzorgen. De stichting streeft ernaar op 1 april 2006 het eerste collectieve gascontract aan te bieden. De SEI koopt sinds 2002 elektriciteit in voor driehonderd groot- en vijfhonderd kleinverbruikers in de grafische industrie. ‘De tarieven op de gasmarkt bewegen momenteel net zo sterk als de elektriciteitstarieven’, zegt Bram ter Beek, voorzitter van SEI. ‘Hier kunnen we ons wederom gezamenlijk tegen wapenen door het gasverbruik te bundelen en een gunstig inkoopmoment te kiezen.’

Brinkhorst
Metaalbedrijven in Groningen, Zeeland en Noord-Brabant dreigen in grote problemen te komen, omdat ze de elektriciteit veel duurder inkopen dan concurrenten in het buitenland. Veel van de inkoopcontracten die ze hebben lopen eind dit jaar af. Minister Brinkhorst (Economische Zaken) begeleidt bedrijven bij gesprekken met energiemaatschappijen en financiers. Hij wil voorkomen dat ze door gezamenlijk op te trekken in strijd gaan handelen met regels over mededinging. Brinkhorst wil nu afnemers en van elektriciteit in het consortium en de producenten zelf de kans geven om tot overeenstemming te komen. Hij sluit niet uit, dat de energie-intensieve bedrijven in de toekomst gaan profiteren van subsidies voor duurzame energie, gelden uit het Waddenfonds of kunnen putten uit de zogeheten Borssele-gelden.

Gerelateerde artikelen