Gerechtsdeurwaarders juichen wettelijke regeling incassotarieven toe

Beroepsorganisatie blij met toezegging minister. Een wettelijke regeling voor incassotarieven maakt een einde aan een situatie van rechtsongelijkheid en zal tot duidelijkheid leiden voor schuldenaren en schuldeisers. Dat stelt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Tot op heden is het mogelijk dat een rechter redelijke incassokosten om willekeurige redenen afwijst, of dat de ene schuldenaar wel wordt veroordeeld tot het betalen van incassokosten en de andere een rechtbank verderop niet.

Daarnaast is lang niet altijd duidelijk welke handelingen onder incassowerkzaamheden worden verstaan. De KBvG pleit al jaren voor een wettelijke regeling voor de berekening van incassokosten in de vorm van een incassostaffel. Volgens mr. Karen Weisfelt, directeur van de KBvG, kan hierdoor worden voorkomen dat hogere kosten in rekening worden gebracht en betaald dan de in de staffel genoemde tarieven.

‘In de praktijk komt tussen de 70 en 80% van de incassozaken niet voor de rechter, zodat de rechter in die gevallen de hoogte van de in rekening gebrachte incassokosten ook niet kan toetsen. De kans is dan aanwezig dat onredelijk hoge incassokosten worden betaald’, stelt zij.

‘Daarom willen we ook dat er precies wordt vastgelegd welke buitengerechtelijke werkzaamheden het in rekening brengen van incassokosten rechtvaardigen.’ Deze week constateren de sociaal raadlieden/MOgroep in hun onderzoek Incassokosten, een bron van ergernis? dat gerechtsdeurwaarders zich houden aan de aanbevelingen uit het rapport Voorwerk II.

De KBvG herkent zich in die conclusie. Het doet Weisfelt deugd dat de onderzoekers een helder onderscheid maken tussen gerechtsdeurwaarders en de incassobranche. De gerechtsdeurwaarder valt onder strikt toezicht en is gebonden aan een stelsel van bijzondere, specifiek op de beroepsgroep toegesneden wet- en regelgeving.

Deze bestrijkt ook de volledige buitenambtelijke praktijk (waaronder incasso) van de gerechtsdeurwaarders en blijkt dus in de praktijk ook een waarborg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en een betrouwbare financiële huishouding van de deurwaarderskantoren. Voor andere partijen die zich op de incassomarkt bewegen, ontbreken deze wettelijke regels ? en daarmee ook het toezicht en de controle op hun handelen.

Gerelateerde artikelen