Genomineerd Controller of the Year Award 2013: Wolter Wagter, Esprit Telecom

In slechts een aantal jaren tijd is Esprit Telecom vanuit een financieel hulpbehoevende positie uitgegroeid tot een uiterst gezonde partij in de zakelijke telecombranche. Recent is Esprit Telecom verkocht aan het beursgenoteerde Ziggo. Wolter Wagter, sinds 2010 controller bij Esprit Telecom, heeft vanuit zijn financiële rol een grote bijdrage geleverd aan de bijzondere prestaties van zijn onderneming.


Interview: Astrid van der Valk | Tekst: Jeppe Kleyngeld | Fotografie: Eric Fecken

PROFIEL
Naam: Wolter Wagter
Functie: Controller
Organisatie: Esprit Telecom
Leeftijd: 34
Opleiding: Studeerde HBO Bedrijfseconomie, gevolgd door de universitaire opleiding Bedrijfseconomie in Tilburg met een richting in Controlling.
Loopbaan: Begonnen bij groothandel Metro Cash&Carry, waar hij van 2006 tot 2010 werkte als controller. Zijn voornaamste aandachtsgebieden in deze functie waren business control en business intelligence. In 2010 is Wagter begonnen bij Esprit Telecom, eerst vooral als Financial Controller en daarna ook als Business Controller en uiteindelijk Financieel Manager van de afdeling. Sinds een half jaar maakt hij deel uit van het managementteam van Esprit Telecom.
Favoriete managementboek: The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action van Kaplan & Norton
Stijl als finance professional: Een doener met een hands-on mentaliteit. Betrouwbaar en accuraat. Zijn focus ligt op problemen oplossen en zaken verbeteren samen met zijn team.
Vrijetijd: Organiseren activiteiten voor zijn oude studentenvereniging.


BEDRIJF:

Organisatie: Esprit Telecom
Omzet 2012: 33,1 miljoen euro
Aantal fte: 100
Aantal fte team: 8
Financiële software: Exact, MicroStrategy

INLEIDING
Esprit Telecom is in 1993 gestart als de eerste alternatieve telecomoperator naast
KPN en uitgegroeid tot een van de belangrijkste telecomleveranciers voor de zakelijke retailmarkt. Esprit Telecom maakt gebruik van alle vooraanstaande netwerkproviders en kan daardoor op elke locatie de best passende infrastructuur en bijbehorende diensten leveren. Met meer dan 100 professionals levert Esprit Telecom een bijdrage aan de bedrijfsvoering van haar klanten met continuïteit en kostenbeheersing als belangrijkste pijlers. Esprit Telecom was onderdeel van de Detron ICT & Telecom Groep en is recentelijk overgenomen door het beursgenoteerde Ziggo. Wolter Wagter is in 2010 gestart als controller bij de zakelijke dienstverlener. ‘We hebben zo’n 6000 klanten, variërend van slager tot grotere MKB-spelers. Onze doelstelling is om verder te groeien. Nu we zijn overgenomen door Ziggo verwacht ik dat we in een stroomversnelling terecht komen. Finance is er klaar voor.’

ALGEMEEN
Wat is jouw drive om mee te doen aan de verkiezing?
‘Ik ben voorgedragen door mijn Financieel Directeur. Hij heeft aangegeven me een goede controller te vinden en daar kan ik me wel in vinden (knipoog). Ik heb echt hart voor de zaak en voor het vakgebied. Daarnaast wil ik graag bijdragen aan het verdere verbeteren van mijn bedrijf en het vakgebied in het algemeen. De Controller of the Year Award is daar een goede mogelijkheid voor. Uiteraard draagt deelname ook bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling.’

Wat verwacht je ervan?
‘Ik weet dat er vier onderdelen zijn waarvan dit interview de eerste is. Ik kijk uit naar de rondetafel met de andere genomineerden en ook de onderdelen op het congres.’

Wat zijn de belangrijkste ambities van jouw organisatie?
‘We zijn een zakelijke dienstverlener in telefonie, internet en data. Onze klanten bestaan uit MKB-bedrijven en kleinere non-profit organisaties. We zijn in 1993 begonnen als tegenhanger van KPN. Momenteel zijn we de zesde speler in onze markt en we willen de komende jaren verder uitbreiden. Het gaat erg goed. Veel branchegenoten hebben het momenteel moeilijk, maar wij blijven groeien. Onze EBITDA blijft op pijl.’

Hoe zit de financiële functie in elkaar?
‘Onder Finance worden een aantal afdelingen onderverdeeld. Drie personen zijn verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige bedrijfs- en salarisadministratie. Daarnaast zijn er twee credit controllers die verantwoordelijk zijn voor het zo laag mogelijk houden van het openstaande debiteurensaldo. De afdeling Inkoop bestaat uit één logistiek medewerker die verantwoordelijk is voor inkoop, magazijn en voorraadbeheer. Business Control bestaat uit één business analist die zich richt op de volledige Revenu Assurance. Ik ben verantwoordelijk voor de financiële functie binnen Esprit Telecom. Wij zijn onderdeel van Esprit Telecom Holding, waar een Financieel Directeur de eindverantwoording heeft.’

Wat zijn de 3 belangrijkste thema’s op jouw agenda?
‘We zijn onlangs overgenomen door Ziggo, dus de komende tijd zal de focus liggen op de integratie van Esprit Telecom binnen die organisatie. Een ander belangrijk focuspunt is en blijft werkkapitaal. Het debiteurenproces is daar een belangrijk onderdeel van. Esprit Telecom heeft een financiering bij de bank op het maandelijkse werkkapitaal. De verpanding van debiteuren is berekend op debiteuren ouder dan 90 dagen, debiteuren boven de 90 dagen en de totale debiteurenstand als vijf procent boven de 90 dagen open staat. Mijn derde prioriteit is het Revenu Assurance project. Daarmee controleren we of alle verkoopcontracten ook daadwerkelijk tot omzet leiden. We hebben de eerste stappen gezet om contracten te kunnen volgen van aanvraag tot en met facturatie.’  

STRATEGIE
Hoe maken jullie als organisatie het verschil in de markt?
‘Wat ons succesvol maakt, is dat we klanten een optimaal pakket kunnen bieden. We hebben geen eigen netwerk, dus kunnen overal de producten inkopen die zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de klant. De dekking is bij ons altijd betrouwbaar. Daarbij leveren we ook uitstekende service. Als kleine en flexibele speler kunnen we snel inspelen op wensen van onze klanten. De klant staat echt centraal wat tot uiting komt in perfecte bereikbaarheid en het nakomen van onze afspraken met klanten. Qua prijs hebben we gesteld dat we 25 procent onder KPN willen zitten. Zelf heb ik een grote rol gespeeld in die prijssetting door steeds te analyseren hoe we nog goedkoper konden leveren.’  

Wat is jouw bijdrage aan strategievorming en realisatie?
‘In de markt worden veel totaalpakketten geboden. Wij hebben de diensten gesplitst, dus traditionele telefonie, internet, voice data en nieuwe technieken. Voor verschillende klanten zijn we specifieke diensten gaan leveren. Een supermarkt heeft bijvoorbeeld andere behoeften dan een groothandel: daar mag bijvoorbeeld nooit een onderbreking zitten in de PIN-terminal. Telefonie verkoopt weer gemakkelijker via internet. Zo zijn er vele product-markt combinaties die wij op verschillende manieren aanbieden. Bij deze splitsing ben ik bij alle aspecten betrokken geweest. Vooral in de inrichting van de processen qua mensen en systemen. Ook speel ik een grote rol in de analyse van de business. Wanneer we bijvoorbeeld niet meer groeien in een markt, kom ik met voorstellen voor een andere procesinrichting die het resultaat positief moet beïnvloeden.’  

Hoe ga je om met risk & opportunity management?
‘Een heel belangrijk aandachtspunt voor ons is klantbehoud en de aanwas van nieuwe klanten. Ieder kwartaal doen we een forecast met de accountmanagers en stellen we vast hoe het nu echt in de markt gaat. We willen er te allen tijde voor waken dat we onze goede reputatie behouden. Wanneer klanten afscheid nemen, willen we heel goed weten wat daaraan ten grondslag ligt en hoe we daar mee omgaan. Ook veranderingen in de markt monitoren we goed.’

Kun je wat meer vertellen over hoe de crisis jouw bedrijf heeft geraakt en wat jouw rol is geweest om de effecten zo veel mogelijk te beheersen?
‘Wij zijn eigenlijk wel blij met crisis, omdat de focus is komen te liggen op klantbeheer en relatiemanagement. Dat heeft ons de kans geboden ons te onderscheiden. We kwamen uit een moeilijke periode en zijn door de crisis als betrouwbare speler opgestaan en gegroeid met minimaal 5 procent per jaar. Maatregelen die we verder genomen hebben om ‘lean en mean’ te blijven zijn kostenbeheersingprogramma’s, zorgen voor de optimale verhouding FTE’s per afdeling en automatisering om nog efficiënter te worden. We hebben ook onze inkoopcontracten onder de loep te nemen. Betalen we de goede prijs en kan het goedkoper? Naast de verkoop hebben we ook geïnvesteerd in onze klantenservice omdat klantcontact voor ons key is. Wanneer er een storing is of de dienstverlening niet goed, dan moet dit meteen worden opgelost. Klanten moeten binnen twee dagen positief reageren. Dat is een cruciale KPI (Key Performance Indicator) voor ons bedrijf.’

####

PROJECT
Welk(e) project(en) heb je recentelijk uitgevoerd om de strategie van de onderneming te laten slagen?
‘Behalve de eerder omschreven procesverbeteringen was een belangrijk project de implementatie van Business Intelligence. In mijn vorige functie bij Metro Cash&Carry had ik dit ook ingericht en dat ‘Walhalla’ wilde ik ook bij Esprit. Allereerst hebben we in kaart gebracht wat we precies wilden en nodig hadden. Vervolgens hebben we verschillende systemen getest en de keuze gemaakt voor MicroStrategy. Onze data wordt nu uit ons centrale Exact-systeem in de tool geladen en we kunnen die ruwe data vertalen in analyses.

Waar we het BI-systeem onder meer voor inzetten is Revenu Assurance – een project dat nog speelt – en waarmee we een klant door de totale procesvoering heen kunnen volgen. Vanaf het moment van getekend contract tot en met de facturatie en ontvangst van de gelden. Om te zorgen dat het project niet in techniek bleef hangen, maar dat de mensen er ook daadwerkelijk mee gingen werken, hebben we het heel erg vanuit de gebruiker benaderd. Daarvoor hebben we heel zorgvuldig de informatiebehoeften van Sales, Inkoop en Klantenservice in kaart gebracht.

Vervolgens hebben we trainingen georganiseerd waarin we de mensen hebben uitgelegd hoe ze de stuurinformatie kunnen inzetten. Verder is het een zeer gebruikersvriendelijk systeem waar iedereen mee uit de voeten kan. Het spelen met de overzichten is kinderspel. Nog een ander project is de transformatie van ons bonussysteem. Dat was erg gericht op individuele targets en we wilden juist meer focussen op de bedrijfsdoelstellingen. We hebben de switch gemaakt van de focus op pure omzet naar de focus op klantbehoud.’

Wat was jouw onderscheidende bijdrage aan dit project/deze projecten?  
‘In het optimaal inrichten van de processen heb ik een grote rol gespeeld. Zo heb ik de inkoop- en order-to-cash processen inzichtelijk gemaakt, gekeken welke hick-ups daar in zaten en die aangepakt. Ook in het BI-project heb ik een leidende rol gehad. Tot slot heb ik in het bonusproject vanuit mijn rol ook een grote rol vervuld. Samen met de business analist heb ik alle effecten doorgerekend van het aanpassen van het vaste en variabele deel van de bonussen om het management te helpen een goede afweging te maken.’  

Wat zijn de belangrijkste resultaten van het project/de projecten?
‘Door de procesverbeteringen zijn allerlei efficiënties gerealiseerd. Een voorbeeld is het laten bellen van debiteuren door customer service. De doorlooptijd is daarmee sterk verkort en het aantal disputen is afgenomen. Daarnaast is het BI-traject zeer succesvol onthaald. Verreweg het grootste gedeelte van onze mensen werkt hier nu actief mee.’  

VISIE
Wat zijn de belangrijkste trends die je op de financiële functie af ziet komen?
‘In crisistijd ligt de focus erg op kostenbeheersing en de winst op pijl houden. Ook het optimaliseren van de organisatie staat centraal bij de meeste bedrijven. Financials zitten daar natuurlijk midden in. Vanuit die procesmatige betrokkenheid wordt de Financial steeds meer geacht met andere afdelingen mee te denken en het beste uit iedereen te halen.’  

Wat is het profiel van een ideale CFO?
‘Dat is eigenlijk hetzelfde dat ook voor de controller geldt; een goede sparringpartner zijn. De ideale CFO trekt nauw op met alle stakeholders, klanten, leveranciers, medewerkers, aandeelhouders, et cetera. Daar weet hij een goede balans in te vinden.’

Voldoe jij zelf aan dit profiel en waarom (niet)?
‘Ik wil ooit CFO worden van een groter bedrijf. Om dat te bereiken ben ik me zelf steeds verder aan het ontwikkelen om die rol van sparringpartner te vervullen. Ik volg daar intern ook trainingen voor. Daarmee krijg ik inzicht in mijn stijl en hoe zich die tot de groep verhoudt.’

Wat wil nog realiseren in je huidige rol binnen jouw onderneming?
‘Door de overname van Ziggo zijn we nu onderdeel van een beursgenoteerde onderneming. Dat betekent dat we qua rapportage nog strakker moeten gaan leveren. Dat gaat de komende tijd spelen. Mijn ambitie is verder om mijn managementperspectief te verdiepen en nog meer bij te dragen aan de hogere doelen van de organisatie. Het BI-project wil ik ook verder optimaliseren. De informatie van onze key processen kunnen we nu betrouwbaar leveren, maar er is nog steeds vraag naar andere informatie. Dat stroomlijnen is nog een project dat ik de komende tijd ga oppakken.’  

TOT SLOT
Waarom denk je aanspraak te kunnen maken op de titel?
‘De waardering die ik krijg vanuit Esprit, laat zien dat ik een serieuze Finance partner voor ze ben; betrouwbaar en accuraat. Zo kijk ik er ook tegenaan. Daarom denk ik een kans te maken.’

__________________________________________________________________________________

Wilt u meer weten over controlling? 3 tips:

1.  Bezoek het Jaarcongres Controlling op 18 april 2013

Op donderdag 18 april 2013 organiseert Alex van Groningen het Jaarcongres Controlling in het NBC in Nieuwegein. Laat u tijdens het congres inspireren door diverse best practices, expertsessies en casepresentaties in het kader van het thema De 9+ Controller. Tijdens het Jaarcongres Controlling wordt eveneens de Controller of the Year Award 2013 uitgereikt. Er zijn inmiddels ruim 350 deelnemers geregistreerd. Meld u direct nog aan via controlling.nl

Wilt u als partner betrokken zijn bij het Jaarcongres Controlling? Mail dan Ezri Blaauw

2. Volg de Opleiding Controller in een Week
Gaat u werken als controller of bent u controller maar u heeft nog geen specialistische opleiding tot controller gevolgd? Wilt u uw kennis op een hoger niveau brengen en uw toegevoegde waarde vergroten? Volg dan de vijfdaagse opleiding Controller in een Week. Meld u direct aan.

3. Bent u een controller met ambitie?
Wilt u als controller doorgroeien? Volg dan de training de Controller als Businesspartner. In deze training krijgt u inzicht in de stappen die nodig zijn om een onmisbare business partner te worden. Schrijf u direct in.

Gerelateerde artikelen