Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen ultimo 2012 op 102%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind december 2012 gelijk aan 102%. Dit betekent een daling van één procentpunt ten opzichte van de maand daarvoor, toen deze nog op 103% lag.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. Met een dekkingsgraad boven de 100% kunnen de pensioenfondsen aan hun verplichtingen voldoen, maar zitten ze nog niet aan de vereiste minimale dekkingsgraad van 105%.

“Vergelijken we de dekkingsgraad per 31 december 2012 met die van 2 januari 2012, dan zien we een daling van 1%,” zegt Raymond de Kuiper, Director Risk & Financial Management Consulting bij Aon Hewitt. “Op basis van driemaands middeling, de toen geldende waarderingstechniek, was de gemiddelde dekkingsgraad in januari van het afgelopen jaar 103%. De dekkingsgraad van 31 december 2012 is 102% op basis van de UFR, de techniek geïntroduceerd per eind september van dit jaar. De UFR heeft dus de rentedaling die dit jaar heeft plaatsgevonden grotendeels gecompenseerd.”

Rentes gedaald, aandelen positief
De zogenaamde swaprente daalde in 2012 voor looptijden van tien jaar met 0,9 procentpunt en voor looptijden van dertig jaar met 0,4 procentpunt. Aandelen stegen met gemiddeld 14%.

Ten opzichte van eind november daalden rentes licht, zowel de 10- als de 30-jarige swaprente met 0,1 procentpunt. Aandelen noteerden in december een stijging van 0,5%.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen