Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen op hoogste punt in jaren

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand met 3 procentpunt gestegen naar 110%. Deze stijging volgt op de eerdere stijging van 3 procentpunt in september, waardoor de gemiddelde dekkingsgraad op het hoogste punt staat sinds januari 2012.

Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen gemiddeld gezien aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Een deel van de stijging van de dekkingsgraad komt doordat voor de waardering van de verplichtingen gebruik wordt gemaakt van de driemaands gemiddelde marktrente. Deze driemaands gemiddelde rente is in oktober gestegen. De actuele marktrente is echter gedaald. De gevolgen hiervan werken ook nog in de komende maanden door in de dekkingsgraad. Mocht de marktrente tot eind 2013 stabiel blijven, dan daalt de officiële rekenrente wat leidt tot een afname van de gemiddelde dekkingsgraad met ongeveer 0,6 procentpunt.

Korten niet uitgesloten
De gemiddelde dekkingsgraad bevindt zich boven de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. Dit wil echter niet zeggen dat alle pensioenfondsen aan deze minimaal vereiste dekkingsgraad voldoen. Een aantal fondsen heeft nog steeds een te lage dekkingsgraad. Voor hen resteren nog twee maanden om de minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken. Mocht deze niet bereikt worden, dan volgen voor deze fondsen mogelijk nieuwe kortingen op de pensioenaanspraken.

Als de positieve ontwikkelingen in september en oktober zich in de resterende twee maanden van het jaar voortzetten, dan zal het aantal fondsen dat met kortingen geconfronteerd wordt minder zijn.

Waarde verplichtingen afgenomen

In de maand oktober is de marktrente licht gedaald. Voor de bepaling van de waarde van de verplichtingen moet echter worden uitgegaan van de driemaands gemiddelde marktrente met Ultimate Forward Rate. Deze driemaands gemiddelde rente is licht gestegen in de maand oktober. Dit heeft een daling van de waarde van de verplichtingen met 0,9% tot gevolg. Deze daling van de verplichtingen zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad van ongeveer 1 procentpunt.

Vermogen pensioenfondsen gestegen
Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is in oktober toegenomen met afgerond 1,7%. Op staatsobligaties werd door de daling van de marktrente een winst gemaakt van 0,8%. Daarnaast zijn de aandelenkoersen wereldwijd met 3,2% gestegen in de maand oktober. Grondstoffen deden het slecht. De stijging van het vermogen zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met bijna 2 procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen