Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 103 procent

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind februari gelijk aan 103%. Dit betekent een stijging van twee procentpunt ten opzichte van de maand daarvoor, toen deze nog op 101% lag.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. Met een dekkingsgraad boven de 100% kunnen de pensioenfondsen aan hun verplichtingen voldoen, maar zitten ze nog niet aan de vereiste minimale dekkingsgraad van 105%.

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

De actuele swaprente, die ten grondslag ligt aan de gehanteerde rente, kende in februari een daling. Door de driemaands middeling heeft deze daling in februari nog niet direct effect op de dekkingsgraad. Per saldo kende de driemaands gemiddelde swaprente een lichte stijging in februari. Hierdoor daalde de waarde van de verplichtingen met 1,0%. De waarde van het vermogen is in februari gestegen met ruim 1%. Dit werd met name veroorzaakt door stijgende aandelenkoersen in Azië en Noord-Amerika.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen