Gemeenten mogen besluiten op internet bekendmaken

Gemeenten, provincies, waterschappen, bedrijf- en productschappen hoeven binnenkort hun besluiten niet meer op papier bekend te maken. Ze kunnen volstaan met een publicatie op internet. Het kabinet heeft dat besloten.

Het besluit vloeit voort uit de Wet elektronische bekendmaking, die naar verwachting begin volgend jaar van kracht wordt. Volgend jaar zal tevens de papieren uitgave van de Staatscourant verdwijnen.

Vanaf dat moment worden onder meer de gemeentelijke bekendmakingen alleen nog digitaal vermeld. De nieuwe wet die dit regelt is momenteel in behandeling in het parlement. Alle bekendmakingen die in het Staatsblad moeten worden gepubliceerd worden dan digitaal aangemeld.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen