Geen verbetering kennis concurrentieregels

"De verbetering ten opzichte van het niveau in 2016 is jammer genoeg gering." ACM.

De meeste bedrijven in en rond de Nederlandse havens geven aan zich aan de regels voor eerlijke concurrentie te houden. Echter, vooral kleinere bedrijven kennen de concurrentieregels niet goed. Dat blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar de nalevingsbereidheid van de bedrijven in en rond de havens. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat samen met verschillende landelijke (branche)organisaties verder werken om de kennis van de concurrentieregels bij alle bedrijven te vergroten.

De ACM heeft samen met havenbedrijven en brancheorganisaties in de Nederlandse havens aandacht gegeven aan de concurrentieregels. Er is op verschillende manieren voorlichting gegeven om de kennis van de concurrentieregels in de Nederlandse havens te verhogen De verbetering ten opzichte van het niveau in 2016 is jammer genoeg gering. Dat is zorgelijk, met name omdat dit deel van de economie zo belangrijk is voor Nederland.

Kennis en naleving concurrentieregels

De ACM heeft vorig jaar een soortgelijk onderzoek gepubliceerd over de naleving van de concurrentieregels bij álle bedrijven in Nederland. Daaruit bleek dat in heel Nederland kleine bedrijven vaak niet goed op de hoogte zijn van de concurrentieregels.Daarom is de ACM vorig jaar gestart met een landelijke voorlichtingscampagne 'Stop kartels, voorkom een boete', gericht op het midden- en kleinbedrijf. De ACM gaat daarmee door. Door voorlichting over de regels stimuleert de ACM naleving van de regels waardoor markten goed blijven werken voor mensen en bedrijven.

(bron: ACM)

 

Gerelateerde artikelen