Geen crisis bij mkb-ondernemers

Stijging van bijstandsaanvragen door zelfstandigen zet niet door in het eerste kwartaal. Het is nu gemiddeld.

Na een forse stijging van het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandigen in het vierde kwartaal van 2018, is dat aantal het afgelopen kwartaal weer tot rust gekomen.

Lees ook: Wat kunt u leren van bouwbedrijven die failliet gaan?

Dat blijkt uit de IMK-index van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Het IMK publiceert de index sinds 2011 ieder kwartaal en baseert zich daarbij op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. In 2018 werden door de overheid circa 3800 bijstandsuitkeringen aan ondernemers verstrekt.
Het IMK beoordeelt in opdracht van die gemeenten of de ondernemingen in de kern levensvatbare bedrijven zijn. De index geeft een goed beeld van het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert en geldt als indicator voor het aantal faillissementen.

Minder zelfstandigen in geldnood

“In 2018 zagen we een negatieve ontwikkeling voor het mkb in sommige sectoren. Die leek vooral gedreven door lagere consumentenbestedingen”, vertelt Han Dieperink, algemeen directeur bij het IMK, “maar met name in de eerste maanden van dit jaar zagen we weer een daling van het aantal zelfstandigen met geldnood. Daarmee zitten we nu al drie jaar gemiddeld op ongeveer hetzelfde niveau en lijkt er nog geen nieuwe crisis in zicht”.

Het IMK is initiatiefnemer van Stichting 155-Help-een-Bedrijf, het nationale hulploket voor ondernemers en van het platform Financiering voor MKB. De organsiatie heeft regionale teams met branche- en regiospecifieke deskundigheid op het gebied van ondernemerschap, publieke en private microfinanciering en conflicthantering. Meer dan 50.000 ondernemers lieten zich met succes begeleiden door het IMK.