Geen business case big data bij driekwart Europese bedrijven

Slechts een kwart van de Europese organisaties heeft al een business case ontwikkeld voor big data. Dat is de conclusie van 'Big Data - Beyond the Hype', een nieuw rapport van Vanson Bourne en INTERXION HOLDING NV, een Europese marktleider op het gebied van carrier neutrale data center diensten.


Big data: een strategische propositie?

Hoewel het aantal bedrijven dat met succes een case heeft gebouwd voor big data nog vrij laag is, staat het onderwerp wel regelmatig op de agenda. 81% van de organisaties heeft zich al georiënteerd op big data of is dit van plan. In de Benelux is dit percentage iets lager en onderzoekt 68% van de bedrijven de mogelijkheden van big data, of heeft hiervoor plannen.

Interessant is daarbij dat bedrijven die hun IT-strategie hebben afgestemd op hun business plan, al veel vaker de mogelijkheden van big data hebben onderzocht. Ruim negen van de tien organisaties waar het IT-plan nauw aansluit bij het business plan hebben zich al georiënteerd op big data. De grootte van het bedrijf is ook van belang; grote bedrijven hebben vaker big data overwogen dan kleine bedrijven.

In organisaties waar de IT-strategie niet aansluit bij het business plan, of dit nu komt doordat de IT-strategie niet zover vooruitloopt of zich meer richt op andere doelstellingen, hebben minder dan zes van de tien organisaties zich beziggehouden met big data. Dit percentage daalt zelfs tot 40% in bedrijven waarin de langetermijnstrategie niet wordt gedeeld met IT.

Kansen en uitdagingen
Big data wordt zowel door het management als IT gezien als een kans én een uitdaging, maar vooral bij kleine bedrijven hebben de uitdagingen de overhand. 79% van de bedrijven met 500 tot 1.000 medewerkers geeft aan dat hun IT-afdelingen big data als een aanzienlijke uitdaging zien. Bij organisaties met 3.000 werknemers of meer is dit slechts 55%. In de Benelux ziet 67% van de bedrijven big data als een uitdaging tegenover 61% van de bedrijven die het als een kans ziet.

Michel van den Assem, Managing Director Interxion Nederland: “Binnen de Benelux zijn er ook nog behoorlijke verschillen te zien met betrekking tot big data, Nederland is bijvoorbeeld vooruitstrevender. Big data wordt in Nederland bovendien meer dan in België als prioriteit gezien, ook al zijn business en IT niet altijd op elkaar afgestemd. Wat verder bijzonder is in Nederland, is dat big data hier wordt gezien als een kans door de business en als een uitdaging door IT. In andere Europese landen is het juist andersom.”

Als specifiek gekeken wordt naar uitdagingen bij het ontwikkelen van big data oplossingen geeft bijna de helft (45%) van de respondenten aan dat er momenteel dringendere vraagstukken zijn voor de IT-afdeling. Andere obstakels zijn terughoudendheid om te investeren in de benodigde CAPEX (33%), gebrek aan opslagcapaciteit (32%) en gebrek aan in-house-expertise (32%). IT-afdelingen in de Benelux zien bijna dezelfde uitdagingen, zij zijn alleen bezorgder over een gebrek aan in-house-expertise (45% in Benelux).
__________________________________________________________________________________

Bezoek gratis Financial Systems, dé vakbeurs voor financiële software
Bent u op zoek naar perfecte financiële software? Kom woensdag 6 juni 2012 naar het jaarlijks vakevenement Financial Systems:
• Ontmoet meer dan 30 topaanbieders en 1000 professionele bezoekers op 1 dag
• Compleet overzicht van de Nederlandse markt voor financiële software
• Doorlopend programma van expertsessies en productpresentaties
Entree is gratis voor de doelgroep. Meld je direct aan via Financial-Systems.nl
__________________________________________________________________________________

Op het gebied van de vereiste technologie voor big data oplossingen is het niet verrassend dat analytics (55%) en opslag (53%) als de grootste problemen worden beschouwd. Misschien iets minder voor de hand liggend is dat bij deze vraag ook het netwerk veelvuldig wordt genoemd. Bijna de helft (48%) van de ondervraagden geeft aan hierover zeer bezorgd te zijn, met name omdat dit invloed heeft op de snelheid van de toegang, verwerking en levering van informatie. Als je bedenkt dat 58% van de organisaties verwacht dat hun big data binnen 100 milliseconden bij de eindgebruiker moet zijn, is het logisch dat snelheid zeer belangrijk is. De druk in de Benelux ligt wat lager, hier geven organisaties aan dat data binnen  248 milliseconden de eindgebruiker moet hebben bereikt.

“Deze resultaten laten zien dat de capaciteiten van het beschikbare netwerk zeer belangrijk zijn. Als een onderliggend netwerk niet in staat is om op de benodigde snelheid toegang te geven tot informatie en deze te verwerken en te leveren, is de enorme rekenkracht van een bovenliggend systeem niet relevant”, aldus Ian McVey, Director, Enterprise & SI, Interxion, “Om die reden is het een strategische overweging waar je je big data oplossing onderbrengt. Als je wilt voldoen aan eisen op het gebied van volume, snelheid en flexibiliteit, vraagt de oplossing om een data center met zeer goede connectiviteit.”

Mogelijkheden ontdekken
Ondanks de uitdagingen die ermee gepaard gaan, zien respondenten ook veel zakelijke voordelen van big data:  betere besluitvorming (57%), hogere klanttevredenheid (54%), meer cross-selling (47%), het sneller op de markt brengen van nieuwe producten en diensten (46%) en innovatie (46%) scoren allemaal hoog. Deze Europese resultaten zijn in lijn met de resultaten in de Benelux, alleen het aantal bedrijven dat betere besluitvorming als zakelijk voordeel van big data ziet is lager (49%).

Deze zakelijke voordelen kwamen ook enigszins terug in de toepassingen binnen organisaties die de vraag naar big data aanjagen: klantmanagementsystemen (41%), e-commerce (35%) en financiële transacties (34%) werden hier het meest genoemd.

Vooruit blijven denken
Hoewel slechts 7% van de ondervraagde respondenten denkt dat big data voor hun organisatie al een prioriteit is, lijkt dit op grote schaal te gaan veranderen: 62% van de Europese organisaties is ervan overtuigd dat big data binnen drie jaar een prioriteit wordt. Opvallend hierin is dat in de Benelux 13% van de organisaties big data al als een prioriteit voor hun bedrijf ziet.

“Big Data wordt nu nog vaak gezien als hype, maar het is duidelijk dat de uitdagingen die gepaard gaan met volume, snelheid en flexibiliteit van data de komende jaren steeds belangrijker worden”, besluit McVey. “Om te profiteren van de voordelen die de respondenten zien is het cruciaal om nu de juiste beslissingen te nemen en ervoor te zorgen dat alle elementen aanwezig zijn voor een succesvolle big data oplossing. Keuzes voor systemen, netwerken en applicaties die vandaag worden gemaakt zullen een grote impact hebben op de mogelijkheden om uiteindelijk met een goede big data strategie te kunnen komen. Daarom is het een must om de drie relevante disciplines hiervoor allemaal in te schakelen: business, IT en telecommunicatie.”

Gerelateerde artikelen