Gebrek aan innovatie leidt tot gemiste kansen en verkeerde investeringen

De helft van de managers heeft het gevoel dat hun bedrijf lijdt onder een innovatie-impasse. Het budget voor IT gaat volgens hen grotendeels op aan het onderhouden van de bestaande omgeving, zodat er geen financiële middelen over blijven om te innoveren.

Meer dan 50 procent van de IT-managers denkt dat dit hun concurrentiepositie verzwakt. Dit blijkt uit een onderzoek dat Coleman Parkes Research uitvoerde in opdracht van Hewlett Packard onder 560 bestuurders, waaronder 410 CIO’s en 150 CEO’s en business leaders.

Deze innovatie-impasse komt bedrijven duur te staan in de vorm van gemiste kansen en verkeerde investeringen. Van de respondenten meldt 95 procent dat de impasse zorgt voor het missen van kansen; 93 procent geeft aan dat inzet van middelen verloren gaat en 99 procent noemt de impasse tijdrovend.

Op dit moment besteden bedrijven zo’n 40 procent van het budget aan bedrijfskritische systemen, 30 procent wordt uitgegeven aan in het in stand houden van legacysystemen en de resterende 30 procent kan worden geïnvesteerd in nieuwe IT-projecten.

Zeven van de tien ondervraagde bestuurders geeft aan dat de impasse hen weerhoudt van het investeren in nieuwe technologieën die nodig zijn voor de business. Ook kunnen zij minder snel inspelen op veranderingen. Meer dan de helft van de bestuurders zegt dat ze hierdoor geen gelijke tred met de concurrentie kunnen houden.