Gebrek aan datagedreven informatie frustreert financials

Met een beter gebruik van data kunnen bedrijfsprocessen verbeteren.

Slechts 22 procent van de finance professionals omschrijft hun organisatie als datagedreven. Wel geeft 45 procent aan dat data de processen in hun organisatie momenteel ondersteunt.

Dit blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Onguard naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat dit jaar voor de zesde keer is uitgevoerd. Hierin zijn 311 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd.

Volgens de ondervraagde finance professionals kan het gebruik van data hun organisatie verder helpen. Zo gelooft een kwart dat data de efficiëntie van bedrijfsprocessen kunnen verhogen. Ongeveer een op acht ziet dat het leidt tot kostenbesparing en iets minder (14%) geeft aan dat de organisatie hiermee beter kan reageren op marktontwikkelingen.

Het onderzoek staat in schril contrast tot een ander recent onderzoek van Oracle. Daarin komt naar voren dat managers als gevolg van de groeiende berg aan data besluiteloos worden. Ze weten niet meer uit welke data te kiezen en negeren de data daarom steeds vaker.

Het onderzoek laat zien dat het ontbreken van goede data ook geen pretje is voor bedrijven. Het niet altijd datagedreven kunnen werken is een van de zaken waar finance professionals in hun dagelijkse werkzaamheden tegenaan lopen. Ook zijn er andere struikelblokken die het lastig maken om credit managementprocessen te verbeteren. Voor achttien procent is het personaliseren van de communicatie met klanten de grootste uitdaging.

Eenzelfde percentage heeft het meeste last van de onzekere economische omstandigheden. Tot slot geeft zeventien procent van de finance professionals aan dat het gebrek aan technologie en automatisering een grote uitdaging is bij het verbeteren van hun credit managementprocessen.