Managers wankelen onder de groeiende berg aan data

Dynamische sturing in turbulente tijden: 7: 'Data analytics en data management'
Ruim tachtig procent heeft spijt van een genomen beslissing.

De alsmaar groeiende berg data bemoeilijkt het nemen van beslissingen. De data ondermijnen daardoor ook het zelfvertrouwen van managers bij het nemen van beslissingen. Kansen op promotie schieten er daardoor ook bij in, zo vrezen veel managers.

Dat komt naar voren uit onderzoek door Oracle. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 14.000 leidinggevenden en werknemers in zeventien landen, waaronder Nederland. De meerderheid (59%) van de leidinggevenden in ons land heeft wel eens helemaal afgezien van een beslissing, vanwege onzekerheid over het bepalen van de betrouwbaarheid van de data.

Bij ruim een kwart van zowel de leidinggevenden leidt dit tot onnodig extra werk, het maken van nog meer fouten of vergissingen, verhoogde financiële risico’s. Zelfs burn-out of andere negatieve consequenties liggen op de loer door data-stress, zoals ontslag vanwege het nemen van een onjuiste beslissing op een cruciaal moment.

Ongeveer een vijfde van de respondenten geeft aan dat het gebrek aan zelfvertrouwen heeft geleid tot vertraging in de carrièrevoortgang en een negatieve impact op de prestaties van de organisatie. Acht op de tien leidinggevenden hebben spijt van een beslissing die zij het afgelopen jaar namen, zoals een investering of het veranderen van baan.

Negentig procent van de Nederlandse leidinggevenden wijst met de beschuldigende vinger naar het toenemende aantal databronnen. Die beperken het succes van hun organisatie, hoewel de juiste data het nemen van strategische beslissingen kunnen verbeteren. Zo zijn data onmisbaar voor sales, marketing, klantenservice, human resources, supply chain en finance.

Driekwart van de leidinggevenden oriënteert zich voor het nemen van een beslissing op de bestbetaalde manager in plaats van op de beschikbare data. Toch zijn ze zich ervan bewust dat onderbuikgevoelens slechte raadgevers zijn. Maar bijna tachtig procent van de managers zegt eerst een beslissing te nemen en dan de data erbij te zoeken die een besluit onderbouwen.

De meeste managers denken dat de meeste beschikbare data alleen behulpzaam zijn voor data-experts die deze goed kunnen interpreteren en benutten.

Ondanks al deze reserves vertrouwen bedrijven steeds meer op data om gefundeerde beslissingen te nemen. Leidinggevenden moeten hun data-analyseprocessen effectief en efficiënt inrichten.

Volgens Oracle bestaat de oplossing voor de data-stress in het concentreren op de meest relevante datapunten en deze te gebruiken om beslissingen te onderbouwen. Data-analisten kunnen leidinggevenden helpen door data zo te organiseren en te analyseren dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn en bruikbare inzichten bieden.