GBA open voor bedrijven

De Staatscourant berichtte onlangs, dat een aantal commerciële partijen onder strikte voorwaarden toegang tot de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) krijgt. De verruimde toegang heeft als doel te voorkomen dat de bedrijven nieuwe kredieten verstrekken aan mensen met problematische schulden.

Marktpartijen moeten toegang krijgen via het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS), een privaat initiatief waarin deelnemers betalingsachterstanden van burgers registreren. Tot de initiatiefnemers van het LIS behoren onder andere energie- en postorderbedrijven.

Ook het BKR, dat de wettelijke taak heeft om kredieten te registreren, krijgt toegang tot de basisadministratie. Banken, verzekeraars en pensioeninstellingen hadden reeds beperkte toegang. Volgens het kabinet rechtvaardigt het tegengaan van problematische schulden de nieuwste uitbreiding van de toegang.

Strikte eisen verbonden aan toegang GBA
Aan de toegang tot het GBA zijn strikte eisen verbonden. Een van de voorwaarden is dat gegevens alleen gebruikt mogen worden voor het controleren van de identiteit van personen die onder andere nieuwe financiële verplichtingen willen aangaan.

Bovendien blijven bedrijven en instellingen verplicht om eerst op andere manieren de identiteit van een persoon te achterhalen. De staatssecretaris wijst daarnaast op de strenge procedures die het LIS en BKR zelf hanteren voor de toegang tot persoonsgegevens.

Zo wordt de toegang tot de databank van het LIS beperkt tot medewerkers die ‘noodzakelijkerwijs toegang moeten hebben tot de gegevens’. Iedere zoekopdracht bij het LIS wordt geregistreerd met het oog op mogelijk misbruik.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism Banning Advocaten

 

Gerelateerde artikelen