Fusie APG Groep en Cordares definitief

Vanaf heden zijn pensioenuitvoeringsorganisaties APG Groep N.V. en Cordares Holding N.V. gefuseerd. APG Groep bestaat per 1 september uit een bundeling van krachten van drie toonaangevende bedrijven: APG Algemene Pensioen Groep N.V., Cordares Holding N.V. en Loyalis N.V.

Door de fusie ontstaat een pensioenuitvoeringsorganisatie die zich sterk maakt voor het behoud van het Nederlandse pensioenstelsel, dat gebaseerd is op collectiviteit en solidariteit. Hiermee wordt het pensioenstelsel aantrekkelijk gehouden voor toekomstige generaties.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben geen bezwaar tegen de fusie. Er is volgens de NMa geen beperking van de concurrentie op de markten voor dienstverlening door pensioenuitvoerders.

APG Groep is een van de belangrijkste spelers op de collectieve Nederlandse pensioenmarkt. De organisatie heeft circa 230 miljard euro in beheer en bedient ruim vier miljoen deelnemers in diverse sectoren. In Nederland beheert en administreert de organisatie ruim dertig procent van alle collectieve pensioenen.

Gerelateerde artikelen