Fundamenteel herstel van bouwsector in 2014

De bouwsector liet aan het einde van 2013 de eerste tekenen van herstel zien. De laatste maanden van het jaar konden echter niet voorkomen dat de omzet en productie over het gehele jaar daalden. De omzet daalde in 2013 met 4,4 procent en de productie met 3,7 procent.

Bouwbedrijven moesten met elkaar concurreren om een beperkt aantal projecten, waardoor operationele marges onder druk stonden. De stijging van de bouwproductie en omzet die in het laatste kwartaal van 2013 zijn ingezet, zette volgens ABN AMRO in het eerste kwartaal van 2014 door. 
De stijging over het gehele eerste kwartaal bedraagt 8,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. ABN AMRO is van mening dat de milde winter waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak is van de sterk stijgende bouwproductie in januari en februari.   
Fundamenteel herstel bouwsector op komst 
Naast de zachte winter wijzen voorlopende indicatoren op een fundamenteel herstellende bouwsector. ABN AMRO geeft op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de productie en omzet aan, dat het dal rond september 2013 is bereikt. Wel benadrukt zij dat het herstel broos is en dat het niveau van productie en omzet nog steeds niet vergelijkbaar is met de jaren voor de crisis. 
De verslechtering van de bouwproductie lijkt echter gestopt. De orderportefeuille voor de gehele bouwsector stijgt licht naar 5,6 maanden in het tweede kwartaal van 2014. In de drie kwartalen hiervoor was de orderportefeuille stabiel op 5,3 maanden. Ook het aantal afgegeven vergunningen, de waarde van ontvangen orders en de bouwsom van nieuwe opdrachten voor architecten geven volgens ABN AMRO aan dat herstel is te verwachten.
Herstel woningbouw belangrijk voor groei op langere termijn 
Doordat renovatiewerkzaamheden veel minder last hebben gehad van de crisis verwacht ABN AMRO dat deze branche sneller herstel zal vertonen. Het herstel in de nieuwbouw zal langer op zich laten wachten. Daarnaast blijkt dat nieuwbouwprojecten voor utiliteitsgebouwen op dit moment sneller herstellen dan de nieuwbouw van woningen. Zo is het aantal opdrachten voor utiliteitsgebouwen volgens ABN AMRO stabieler dan voor woningen. 
Het herstel van de bouwsector is dan ook vooral zichtbaar in de renovatie en nieuwbouw van utiliteitsgebouwen. De verwachting is dat de nieuwbouw van woningen in komende jaren zal aantrekken, ook gezien het stijgende aantal huishoudens dat gehuisvest moet worden. ABN AMRO voorziet echter dat de achterblijvende bouw van woningen door woningcorporaties invloed zal hebben op de nieuwbouwproductie. Zij verwachten tot 2018 100.000 nieuwe woningen te zullen bouwen, terwijl dit er twee jaar geleden nog 150.000 zouden zijn. Voor herstel op lange termijn is het volgens ABN AMRO van belang dat de woningbouw herstelt en dan met name de nieuwbouwproductie.
Bron: ABN AMRO

Gerelateerde artikelen