Forse toename fusies en overnames in 2014

Het aantal bij de SER gemelde fusies en overnames is in 2014 met 13 procent gestegen tot 387. Daarmee ligt het totaal aantal fusiemeldingen weer bijna op het niveau van 2012 (400). Het overgrote deel van de fusiemeldingen werd gedaan op initiatief van de fusiepartijen. Voor de overige fusiemeldingen deed de SER eerst navraag bij partijen.

De stijging in 2014 ten opzichte van 2013 zit vooral in het derde kwartaal, met 99 fusiemeldingen (in 2013: 77). Ook het laatste kwartaal van 2014 was er een stijging van het aantal fusiemeldingen (110, in 2013: 101).
De meeste fusies vonden in 2014 plaats in de industrie (37 procent). Daarvan kwam een kwart voor rekening van de metaalsector en automotive. In de dienstensector (32 procent) vonden de meeste fusies plaats in de automatisering, maar waren er relatief veel fusies bij drukkerijen/uitgeverijen en in de media. In de handel (11 procent) ging het met name om fusies in de groothandel. De non-profitsector (9 procent) kende de meeste fusies in de zorg, waaronder thuis- en zorginstellingen, ziekenhuizen en gezondheidsdiensten.
___________________________________________________________________________________________________
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is de cursus Actief in Overnames voor u onmisbaar. Ontdek in twee dagen wat u wilt en moet weten over het succesvol (ver)kopen van een bedrijf. Na de cursus neemt u de juiste stappen en vermijdt u de valkuilen. Meld u direct aan.
___________________________________________________________________________________________________
De SER-Fusiegedragsregels zijn opgesteld om de belangen van werknemers bij fusies te beschermen. Organisaties van werkgevers en werknemers binnen de SER hebben zich verplicht tot naleving van die regels. Het is daarmee een vorm van zelfregulering.
 
 
Volgens de SER-Fusiegedragsregels moeten ondernemingen in het bedrijfsleven fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de fusie en de uitvoering daarvan.
Per 1 januari 2015 kunnen fusiemeldingen ook digitaal ingediend worden via de SER-website.

Gerelateerde artikelen