Forse lastenverzwaring leaseauto’s in 2014

De continue aanscherping van het fiscale beleid zorgde er voor dat bestelde leaseauto's de afgelopen drie jaar aanzienlijk lichter (-10%), goedkoper (-6%) en zuiniger werden. Maar na jaren waarin zuinigheid en vergroening hand in hand gingen, zullen werkgevers en werknemers in 2014 te maken krijgen met zwaardere lasten op hun vaak groene auto's.

Dat meldt LeasePlan.

Debet zijn de nieuwe staffeling van de bijtellingscategorieën voor leaserijders enerzijds, en het vervallen van de vrijstelling van wegenbelasting en het aangepaste tarief van de aanschafbelasting BPM voor bijna alle auto’s voor wagenparkbeheerders anderzijds. Naar verwachting zullen zowel werkgevers als leaserijders in 2014 dan ook nog kritischer zijn op de kosten van de (lease-)auto’s.

De lastenverzwaring valt in een moeizaam economisch klimaat, waarin bedrijven zuinig zijn met de aanschaf en vervanging van bedrijfswagens. Het aantal nieuw bestelde leaseauto’s in Nederland nam de afgelopen jaren sterk af. Kleinherenbrink concludeert dat 2013 voor Nederland een spannend jaar was en dat 2014 dat naar verwachting ook zal worden.

“Het is vooral afwachten wat werkgevers gaan doen”, licht Kleinherenbrink toe. “Gaan zij hun normleasetarieven indexeren, zodat de werknemer die dit jaar een auto mag bestellen in dezelfde auto kan rijden als zijn collega die vorig een auto heeft besteld? Of blijven de tarieven gelijk, waardoor de leaserijder straks gedwongen is om te kiezen voor een goedkopere auto of een hogere eigen bijdrage?”

Gerelateerde artikelen