Foodservice groothandel ziet afzetmarkt veranderen

De omzet van foodservice groothandels daalde in 2012 met 100 miljoen euro en ook in 2013 staat de omzet onder druk. De toenemende concurrentie in de foodservicemarkt vraagt om standaardisering van processen en verlaging van kosten.

Hierbij zou de foodservice groothandel een initiërende en adviserende rol moeten spelen. Ondertussen verwachten afnemers ook meer onderscheid. Daardoor komt er meer focus op het vers assortiment en voeren foodservice groothandels een groter aanbod aan regionale producten.

Omzet foodservice groothandels daalt door krimp in buitenshuisconsumptie
De totale foodmarkt is onder te verdelen naar binnenshuis- en buitenhuisconsumptie (foodretail en foodservice). Vanwege de druk op de foodbestedingen buiten de deur en de concurrentie van de foodretail hebben foodservice groothandels te maken met een krimpende markt.

De totale omzet van foodservice groothandels liep in 2012 dan ook terug van 6,87 naar 6,77 miljard euro. Mede door een verwachte verdere daling van de volumes in de foodservice kanalen, waaronder de horeca, lijkt ook 2013 een jaar te worden waarin de concurrentie hevig is. Onderscheidend vermogen is voor foodservice groothandels dan ook doorslaggevend voor consolidatie of versterking van hun positie. Daarbij is het essentieel om voor afnemers in horeca, catering en gemak met voorstellen te komen over hoe zij hun processen kunnen verbeteren en hun kosten kunnen verlagen.

Ontwikkelingen in de foodservicemarkt vragen om duidelijke positionering
Nu de concurrentie verscherpt, dienen foodservice groothandels zich te beraden over hun huidige positie in de keten en de positie die ze in de toekomst willen innemen. Dirk Mulder, sectormanager Food & Retail: “Om als foodservice groothandel je meerwaarde voor klanten waar te maken, is het noodzakelijk om uit te blinken op die deelgebieden die voor de klant het meest relevant zijn. Voor de ene groothandel is dat met een gestroomlijnde online dienstverlening terwijl de andere onderneming het juist moet hebben van zijn regionale netwerk of een grote flexibiliteit met bestellen en beleveren.”

Bron: ING Economisch Bureau

 

Gerelateerde artikelen