Eindbod arbeidsvoorwaarden afgewezen door medewerkers ABN AMRO

Een grote meerderheid van de leden van FNV Finance heeft het eindbod van ABN AMRO voor nieuwe arbeidsvoorwaarden afgewezen.

De belangrijkste reden was het lage loonbod – 3% voor 2 jaar – van de bank. FNV Finance wil een loonontwikkeling van 5% in 2 jaar voor de 18.000 bankmedewerkers en meer echte, vaste banen.

Fred Polhout, bestuurder FNV Finance: “Het eindbod is voor onze leden volstrekt onvoldoende om tot een cao te komen. Er spreekt geen waardering uit voor de bankmedewerkers. Medewerkers stonden in principe open voor een vernieuwing van hun arbeidsvoorwaarden,  zoals bijvoorbeeld het eindigen van de prestatiepremie, maar daar hoort dan wel een reëel loonbod bij.”

Volgens de vakbond hebben medewerkers van ABN AMRO al genoeg offers gedaan de afgelopen jaren. Polhout: “De duizenden medewerkers zitten al jaren op de nullijn. Nu het beter gaat in de economie moeten ook de medewerkers hiervan profiteren. Zelfs de Nederlandse Bank roept op tot meer loon. Het is dan ook onbegrijpelijk dat een bank, die maar liefst € 90.000,- winst per jaar per medewerker maakt, medewerkers niet laat meegroeien in koopkracht.”

De vakbond legde het eindbod van ABN AMRO eind december met een negatief stemadvies voor aan de leden. Eerder gaf de bank al aan dat bij afwijzen van het eindbod zij de cao willen laten doorlopen in 2018, zonder enige loonsverhoging. Deze dreiging heeft gezorgd voor boosheid onder de medewerkers. FNV Finance wil met de ABN AMRO in gesprek over de uitslag en de consequenties, maar sluit acties in de toekomst niet uit.

Gerelateerde artikelen