Flinke stijging fraude met internetbankieren

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft onlangs bekendgemaakt dat de schade door fraude met internetbankieren aanzienlijk is gestegen. Waar in 2011 de schade over een heel jaar 35 miljoen euro bedroeg, bedraagt de schade alleen in de eerste helft van 2012 al 27,3 miljoen euro.

‘En dan hebben we dus nog een half jaar te gaan!’, zegt Gerwin Foppen, Business Developer bij Motiv. ‘Als we kijken naar het aantal incidenten, dan stond de teller na een half jaar al op 6200 incidenten. Dan komen we dus uit op een schade van 4400 euro per incident.’

‘Interessant voor de informatiebeveiliger is dat de NVB aangeeft dat de fraude door internetbankieren relatief gezien beperkt is’, vervolgt Foppen. ‘Redenering hierachter is dat het fraudebedrag van 35 miljoen euro vorig jaar een schijntje is wanneer je het afzet tegen het totale bedrag van 3,2 biljoen euro dat via internetbankieren werd overgeschreven. Als informatiebeveiliger denk ik dan dat we voor die 35 miljoen euro heel veel beveiligingsmaatregelen kunnen treffen om het schadebedrag te verkleinen. En dan te bedenken dat het bedrag dit jaar nog veel hoger zal uitvallen.’

Dat investeren in verbeteringen loont, blijkt wel in de praktijk, zegt Foppen. ‘Denk daarbij aan de overgang van chippen naar ‘dippen’ om skimming (het kopiëren van betaalpassen) tegen te gaan. Deze stap lijkt zijn vruchten af te werpen. Waar de schade door skimming in 2011 bijna verdubbelde naar 38,9 miljoen euro, bedroeg de schade halverwege dit jaar 18,2 miljoen euro. De verwachting is dat de schade over het gehele jaar 2012 met zo’n 5 á 6 miljoen zal dalen, oftewel met ongeveer veertien procent. Al met al een aanzienlijke daling.’

‘Het risico op skimmen is hoofdzakelijk teruggedrongen in winkels en restaurants. Hier is massaal overgestapt op een mechanisme waarbij de pas niet in zijn geheel in de pinautomaat verdwijnt. Het is namelijk zo dat bij skimmen de gehele magneetstrip gelezen moet worden om de pas te kunnen kopiëren. Dit betekent letterlijk dat we nog steeds behoedzaam moeten zijn bij onbemande parkeerautomaten en tankstations waar de bankpas vaak nog in zijn geheel in het systeem verdwijnt. Gelukkig is het zo dat slachtoffers van fraude in de regel schadeloos worden gesteld, tenzij de betreffende bank van oordeel is dat er onvoorzichtigheid of nalatigheid in het spel is.’

Gerelateerde artikelen