Fiscus intensiveert jacht op leaserijders

Sinds de bijtelling voor het privé-gebruik van de auto in de loonheffing wordt betrokken en niet meer via de inkomstenbelasting wordt afgewikkeld, kunnen werknemers - teneinde een bijtelling voor privé-gebruik van de auto op het loonstrookje te voorkomen - een zogenoemde 'Verklaring geen privé-gebruik auto' bij de fiscus aanvragen.

Als gevolg hiervan kan de werkgever een bijtelling op het loon voor het privé-gebruik van de auto achterwege laten. Mocht achteraf blijken dat de leaserijder ten onrechte een verklaring heeft aangevraagd, omdat hij meer dan 500 privé-kilometers per jaar met de leaseauto rijdt, dan zal de fiscus de niet-betaalde belasting over de ten onrechte achterwege gelaten bijtelling rechtstreeks bij de werknemer incasseren met een boete die kan oplopen tot 100 procent.

De praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat het veelvuldig voorkomt dat werknemers het niet zo nauw met de regels nemen en ten onrechte een ‘Verklaring geen privé-gebruik auto’ aanvragen.

De fiscus zet – ter controle van het autogebruik van de leaserijders – steeds meer middelen in. In 2007 is de fiscus begonnen met het posteren van flitsauto’s bij drukbezochte locaties. Daarnaast is recent ook begonnen met controle door middel van opgelegde verkeersboetes. Door de locaties waar de leaseauto is gesignaleerd te vergelijken met de bijgehouden kilometeradministratie kan men vrij eenvoudig vaststellen of de kilometeradministratie een getrouw beeld geeft of niet.

De komende vakantieperiode zal voor de fiscus waarschijnlijk aanleiding zijn om bij de grensovergangen kentekens te scannen. Ook op die wijze verwacht de fiscus veel leaserijders op te sporen, die misbruik maken van de ‘Verklaring geen privé-gebruik auto’.

Bron: Horlings, accountants en belastingadviseurs

Gerelateerde artikelen