Fiscale zekerheid? Vraag om een ruling!

fallback
Soms is het onduidelijk of een handeling fiscale gevolgen heeft voor uw bedrijf en zo ja, welke. Denk aan het inhuren van een freelancer of het inbrengen van een eenmanszaak in een BV. Als u de exacte consequenties wilt weten van zo'n beslissing, dan kunt u de Belastingdienst vragen om een zogeheten 'ruling'. De Staatssecretaris van Financiën heeft (voor met name internationale situaties) toegezegd dat het verkrijgen van een dergelijke verklaring binnenkort stukken makkelijker zal worden.

Veel onduidelijkheid
Bij de besluitvorming binnen bedrijven spelen de fiscale consequenties vaak een belangrijke rol. Als u bijvoorbeeld van plan bent een freelancer in te huren, zult u vooraf willen weten of deze inhuur fiscaal geldt als een dienstbetrekking; dit kan immers gevolgen hebben voor de loonbelasting en de premies werknemersverzekeringen. Ook vraagt u zich misschien af of er bij de inbreng van een eenmanszaak in een BV of bij een reorganisatie belastingheffing plaatsvindt. Of wellicht twijfelt u of uw PC Privé-regeling wel aan alle fiscale vereisten voldoet.

Kortom, vragen genoeg. Helaas is op al deze vragen geen snel en eenduidig antwoord te geven. De meningen van fiscalisten, inspecteurs en ondernemers zijn namelijk nogal verdeeld. Maar ja, van dit antwoord wordt u natuurlijk niet veel wijzer. Wilt u liever geen risico lopen, dan is het verstandig – vóórdat u een bepaalde beslissing neemt – een officieel standpunt bij de Belastingdienst aan te vragen. Zo’n verklaring standpuntbepaling vóóraf heet een ruling.

Voortaan snellere procedure
Van oudsher is de ruling een gewaardeerd kenmerk van het Nederlandse belastingstelsel, vooral als het gaat om internationale transacties. Het concept klinkt echter mooier dan het is: in de praktijk duurt het verkrijgen van een ruling bijzonder lang. Het is zelfs eerder regel dan uitzondering dat een ondernemer een paar maanden moet wachten. De vertraging loopt soms zelfs zó op, dat ondernemers maar liever helemaal afzien van hun (investerings)plannen.

Het bedrijfsleven en de fiscale adviespraktijk hebben geregeld kritiek geuit op deze trage afhandeling. Het lijkt erop dat deze kritiek vruchten begint af te werpen. Staatssecretaris Van Eijck van Financiën belooft namelijk beterschap. In een recente brief aan de Tweede Kamer kondigde hij aan dat de aanvraag van rulings aanzienlijk eenvoudiger en soepeler zal worden. Bovendien krijgt u als ondernemer voortaan de mogelijkheid uw zaak toe te lichten in een zogenaamde ‘pre-filing meeting’ met de Belastingdienst. Dit zal wellicht het voorspoedige verloop van het proces bevorderen.

Wij zijn benieuwd naar de exacte inhoud van de voorstellen en hopen dat zij het beoogde resultaat zullen opleveren. Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan houden we u zeker op de hoogte.

Gerelateerde artikelen