Fiscale consolidatie weigeren

Rond het EU-recht zijn enkele ontwikkelingen bij het Hof van Justitie gaande. Opnieuw zijn er vragen gesteld aan het Hof over nationale regels over grensoverschrijdende verliesverrekening. De Franse nationale rechter legde de prejudiciële vraag voor of Frankrijk fiscale consolidatie kan weigeren tussen een Franse moedermaatschappij en haar Franse kleindochtervennootschap,als deze wordt gehouden door een tussenhoudster in een andere EU-lidstaat.

De weigering is mogelijk in strijd met het recht van vestiging. Dit kan belangrijk zijn voor de Nederlandse fiscale eenheid. Ook daar wordt direct aandeelhouderschap tussen Nederlandse vennootschappen vereist. Bij voorkoming van dubbele belasting kan het EU-recht uitkomst bieden.

Duitsland stond de aftrek van wisselkoersverliezen niet toe die naar voren kwamen in een Italiaanse vaste inrichting. Volgens de Advocaat-Generaal is dit strijdig met het recht van vrije vestiging, omdat het koersverlies nu nergens in aft rek kon komen. Wisselkoersverschillen komen ook nu nog voor in de EU, omdat niet alle lidstaten de euro als munteenheid hebben.

In relatie tot derde landen kan mogelijk een beroep worden gedaan op het vrije kapitaalverkeer. In Nederland is aft rek overigens in beginsel al mogelijk op grond van nationaal recht. De Duitse rechter stelde nog een andere prejudiciële vraag aan het Hof. Dit ging over het behandelingsverschil van afschrijvingen op binnen- en buitenlandse aandelenbelangen onder het Duitse regime zoals dat tot 2001 gold. Deze regeling was mogelijk in strijd met het vrije verkeer van kapitaal.

Bron: TaxUpdate Tijdschrift Financieel Management i.s.m. Deloitte

Gerelateerde artikelen