FIOD houdt zes verdachten aan in onderzoek naar btw-fraude

De FIOD heeft dinsdag in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket zes verdachten aangehouden uit Den Haag en omgeving en de omgeving van Rotterdam. Zij worden verdacht van btw-carrouselfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Het vermoeden is dat met de handel in mobiele telefoons, tablets, spelcomputers en softwarepaketten, btw-carrouselfraude is gepleegd. Bij btw-carrouselfraude brengt een frauderende verkoper btw in rekening maar draagt die niet af aan de Belastingdienst. De aanhoudingen volgen op doorzoekingen die de FIOD op 27 november 2012 op 13 plaatsen heeft gedaan. De administratie is daarbij in beslag genomen en er is beslag gelegd op sieraden, 2 personenauto’s, audiovisuele apparatuur en een geldbedrag van € 34.625.

De Belastingdienst heeft binnen de keten van deze btw-carrousel waarschuwingsbrieven gestuurd. Zowel aan de afnemer van de zogenaamde ‘ploffer’ (de eerste Nederlandse onderneming die zijn inkopen doet van de buitenlandse onderneming en geen aangifte omzetbelasting doet), als aan de binnen de keten volgende afnemers. In deze brieven werd de onderneming gewezen op het feit dat zij vermoedelijk deel uitmaakt van een keten waarbinnen btw-fraude wordt gepleegd en dat zij daarom de omzetbelasting van hun inkopen niet in vooraftrek mag nemen.

Om deze fraude te voorkomen wil staatssecretaris Weekers van Financiën voor de handel in genoemde goederen een btw-verleggingsregeling introduceren. Een verleggingsregeling maakt carrouselfraude onmogelijk. De btw-heffing wordt verlegd van de verkoper naar de afnemer.

Indien de verkoper de btw verlegt naar zijn afnemer ontvangt de verkoper slechts de voor zijn prestaties in rekening gebrachte (netto) vergoeding, zonder de verschuldigde btw. Die btw wordt door de afnemer in zijn aangifte opgenomen en kan op dezelfde aangifte in aftrek worden gebracht. Er vindt dus geen betaling van btw aan de verkoper plaats zodat met die btw niet kan worden gefraudeerd (wel ontvangen maar niet afdragen).

Omdat een verleggingsregeling afwijkt van het Europese btw-systeem is daarvoor toestemming van de Europese Commissie en de voltallige Raad vereist. Nederland heeft hiervoor een derogatieverzoek bij de Europese Commissie ingediend. Omdat de afhandeling van zo’n verzoek enige tijd vergt en de btw-fraude bij met name de handel in mobiele telefoons en computeronderdelen aanzienlijk toenam heeft Weekers voor die goederen zelfstandig per 1 juni 2012 een verleggingsregeling geïntroduceerd.

Bron: Ministerie van Financiën

Gerelateerde artikelen