Financiele software is de brandstof voor uw bedrijf!

We kunnen onze persoonlijke geldzaken gemakkelijk regelen via een smartphone of tablet: op die laagdrempelige manier wil men ook op de werkvloer inzicht in en toegang tot de financiële administratie.

We willen met zo min mogelijk effort financiële zaken inzien, registreren en controleren. Indien nodig willen we direct actie kunnen ondernemen. Anywhere, anyplace & anytime!
Financiële software krijgt een steeds belangrijkere functie bij het ondersteunen van belangrijke bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Maar hoe maakt u de juiste keuze in het grote aanbod aan softwarepakketten?

De professional aan het woord!
We spreken met Theo van Mol, eigenaar van Bizon Software, over de laatste ontwikkelingen in zijn professionele speelveld. Ruim 18 jaar ervaring maakt van Theo een ervaren professional op het gebied van financiële software. Hij voorzag in ’97 al dat financiële software als brandstof van een bedrijf zou fungeren en meerdere bedrijfsprocessen zou ondersteunen.
Wat doet Bizon op het gebied van financiële software?
“Onze software Finall kan op een zeer breed vlak organisaties ondersteunen. Het pakket biedt – naast administratieve ontzorging – meerdere functionaliteiten, zoals purchase to pay, contract management, workflow en document management. We hebben als organisatie scherp gesteld op een aantal branches. Door te focussen op bepaalde niches hebben we heel veel domeinkennis opgebouwd. Met onze kennis en flexibele software kunnen we de klant heel happy maken. Onze grootste uitdaging? Complexe software zo eenvoudig mogelijk maken voor de eindgebruiker. Wij willen stabiele software leveren naar ieders tevredenheid; meedenken met onze klanten staat in onze aanpak centraal.”

Wat adviseer jij: web, app of in-house?
“Wij adviseren regelmatig over de keuze om met een financieel pakket de cloud in te gaan óf om de software op een lokale server te laten draaien. Wij hebben een hybride filosofie. Zware pakketten of processen moet je niet als webapplicatie laten draaien. Terwijl andere werkzaamheden juist om een web oplossing vragen. De verschuiving naar een web-omgeving is een enorme ontwikkeling. Dat is dan ook de reden waarom wij een module hebben ontwikkeld om andere systemen te koppelen aan ons pakket. Voor u is het misschien niet altijd even gemakkelijk om het juiste scenario te kiezen: laat u vooral adviseren over de geschikte fundering voor uw softwarepakket.”
Wat zijn de voordelen?
“We willen eigenlijk maar een ding: efficiënter werken. Meer doen met minder mensen. Iedereen heeft de behoefte om met zo min mogelijk inzet het gehele administratieve proces nóg soepeler te laten verlopen. Je wilt niet in zes verschillende applicaties hetzelfde moeten invullen: dat is niet leuk, dat kost veel tijd en het is zeer foutgevoelig. Het is dus belangrijk om applicaties goed te kunnen koppelen. Om de verschillende systemen met ‘elkaar te laten praten’.”
Kun je een voorbeeld geven?
“Onze klant WPG Uitgevers heeft als kernactiviteit het uitgeven van boeken en tijdschriften. Tot vorig jaar bestonden er meerdere administraties voor de verschillende bedrijfstakken van WPG. Ze wilden bedrijf breed dezelfde boekhouding voeren. Centraal, vanuit één systeem. Gedateerde pakketten die ze ook in huis hadden, beten in het stof. Deze staken schril af tegen ons financiële pakket. Finall biedt alle functionaliteiten die ze nodig hebben. Daarnaast is het erg gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.  Bovendien mobiel toegankelijk, het accorderen van facturen wordt mobiel afgehandeld met FactFlow, de geïntegreerde oplossing.”
Wat is de meerwaarde van Bizon Software?
“Onze dienstverlening houdt niet op na implementatie. Wij helpen de eindgebruikers van Finall óók verder op weg. Een succesvolle samenwerking gedijt op nazorg en vertrouwen. Verder kenmerkt onze software zich door de brede en diepe functionaliteiten. Wij leveren standaard maatwerk, niet one size fits all. Onze software bestaat uit losse modules die met elkaar integreren.”
En in de toekomst?
“Software gaat steeds meer richting het web. Zware processen lopen nog via een server, maar dat gaat afnemen. Alle registrerende werkzaamheden worden geautomatiseerd. Financiële pakketten moeten transparant zijn: er moet makkelijk informatie verstrekt kunnen worden aan de (eind)gebruiker. Bizon is op al deze zaken voorbereid!”
 

Over Bizon Software
De missie van Bizon Software is glashelder; complexe administratieve processen zo eenvoudig mogelijk maken. Bizon is een softwareleverancier waarbij een verrassend persoonlijke samenwerking centraal staat. De medewerkers van Bizon hebben diepgaande kennis en daar haalt u uw voordeel uit! Wilt u meer weten over de financiële software van Bizon? Neem dan contact met ons op via www.bizonsoftware.nl of 088-8821000.

Gerelateerde artikelen