Financieel manager worstelt met verouderde processen en systemen

Financieel manager worstelt met verouderde processen en systemen
Slechts negen procent van de bedrijven die Unit4 ondervroeg heeft geen problemen op het gebied van financieel management.

“Veel financiële processen worden nog inefficiënt ingericht”, stelt Lode Maris, Regional President West-Europa bij Unit4 op grond van een onderzoek onder 250 bedrijven. “Omdat de juiste software niet altijd voorhanden is, worden er zelf oplossingen bedacht, zoals het bijhouden van de budgetten in Excel. Dit zorgt er ook voor dat financiële processen foutgevoelig worden. Het is immers mensenwerk en dan zijn fouten onvermijdelijk. Opvallend is dat voor veel respondenten wel duidelijk is wat er moet veranderen om hun werk gemakkelijk te maken: investeren in technologie. Deze conclusie moet ook bij het management aangekaart worden. Zij willen immers dat werknemers goed kunnen werken en dat fouten voorkomen worden. De juiste technologie kan daarin het verschil maken.”

Bij een kwart van de organisaties worden eigen gemaakte Excels nog steeds gebruikt om budgetten te managen. Bij nog eens veertig procent wordt er ook nog steeds met Excel gewerkt, maar dan wel via budget templates. De meest populaire optie is budget management software (67%).
 
Een op de drie respondenten (33%) geeft aan dat het grootste struikelblok in het financieel management verouderde processen en systemen zijn. Daarnaast geeft dertig procent aan dat ze het lastig vinden om de uitgaven binnen budgetten goed bij te houden en te controleren. Ook heeft dertig procent last van veranderende externe omstandigheden, zoals de wereldwijde pandemie. Slechts negen procent geeft aan geen problemen te ervaren op het gebied van financieel management.
 
Het antwoord om de financiële processen te verbeteren, ligt volgens meer dan de helft (53%) in het meer investeren in technologie. Maar ook het beter trainen op benodigde skills (45%), het meer automatiseren van processen (43%) en het outsourcen van bepaalde processen (31%), bijvoorbeeld de payroll, worden gezien als manieren om de financiële processen te stroomlijnen. Wanneer we kijken naar hoe organisaties de accuraatheid van hun forecast kunnen verbeteren, dan antwoordt maar liefst 63 procent dat er meer geïnvesteerd moet worden in forecasting technologie.

Gerelateerde artikelen