Financieel manager is veelverdiener

fallback
De man in de financiële functie verdient meer dan zijn vrouwelijke evenknie. Daarnaast wordt de financieel manager het best beloond, boven functies als controller en boekhouder. Dit blijkt uit de Beloningsindex 2007, een jaarlijks terugkerende beloningsonderzoek van ADP Nederland en Mercer Human Resource Consulting.

Dit jaar namen meer dan 500 organisaties deel aan het onderzoek. Afgelopen jaar stegen de lonen over het algemeen meer dan verwacht met gemiddeld 3,45 procent. De stijging liep uiteen van 3,22 procent voor senior management tot 3,68 procent voor een ondersteunend medewerker. De stijging voor financieel managers bedroeg maar liefst 4,36 procent. De controller ging er 3,86 procent op vooruit.

De verschillen in basissalaris tussen de diverse financiële functies zijn groot. Een medewerker van de debiteuren/ crediteurenadministratie krijgt bruto gemiddeld 27.600 per jaar, terwijl de financieel manager 60.900 opstrijkt. In veel gevallen kan de financieel manager daarbij ook een auto van de zaak en een variabele bonus tegemoet zien. In de onderzochte organisaties krijgt logischerwijs de algemeen directeur met 106.500 euro het meest betaald en een schoonmaker met 21.800 euro het minst.

Hoger dan verwacht
Net als vorig jaar is de werkelijke stijging (3,45 procent) van de salarissen hoger dan de verwachte stijging. De deelnemende organisaties van vorig jaar verwachtten destijds een toename van 2,61 procent. Dit is een verschil van bijna 1 procent. De sterkste stijging deed zich voor in de sectoren bouw en financiële dienstverlening, beiden stegen met meer dan 4 procent.

De deelnemende organisaties verwachten voor volgend jaar een stijging van gemiddeld 2,7 procent. Als gevolg van de huidige schaarste op de arbeidsmarkt heeft 58 procent van de deelnemende organisaties problemen met het werven van personeel. Een kwart van deze organisaties heeft het beloningsbeleid naar aanleiding van deze problemen aangepast. Van de 42 procent die geen problemen van schaarste op de arbeidsmarkt ondervindt, verwacht 19,4 procent dit probleem wél in 2008 te hebben.

Net als in 2006 is het opleidingsbudget, uitgedrukt als percentage van de loonsom, gegroeid. Deze liep op van 3,3 procent in 2006 naar 4,7 procent in 2007. Het opleiden van werknemers is een belangrijke kwestie binnen organisaties. Niet alleen om medewerkers aan te trekken,
maar ook om deze te behouden.

Fiets van de zaak
De toename van de personeelsvoorziening fiets van de zaak is wellicht een gevolg van de aandacht voor gezondheid van medewerkers in organisaties. Van de huidige pensioensystemen bieden de meeste organisaties (59,1 procent) een middelloonregeling aan. Van de organisaties met een pensioenregeling kent 65,2 procent een vrijwillige bijspaarmodule.

Voor de ziektekostenverzekering komt bij 93,3 procent van de organisaties, die een dergelijke verzekering aanbieden, zowel de medewerker als de gezinsleden in aanmerking voor de verzekering. De gemiddelde premiekorting van de collectieve ziektekostenverzekering is 8,7 procent.

De populariteit van de variabele bonus blijft aanhouden. Van de deelnemende organisaties, kent bijna 60 procent een variabele bonus toe aan hun medewerkers. Maar liefst 68,2 procent van de operationele medewerkers komt hiervoor in aanmerking. Op directieniveau is dit 86,4 procent. Voor 2007 verwacht 25,5 procent van de deelnemende organisaties een toename van het aandeel variabele bonus en 9,4 procent een afname.

 

Gerelateerde artikelen